Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Gågatorna

Gågatorna i Sandviken kommer att förnyas både under och ovan jord. Arbetet påbörjades under 2015 men merparten sker under 2016 och 2017.

På gång vecka 20, 15-21 maj

Den här veckan gör vi klart planteringar i lekområdet på södra Hyttgatan. Invigning av lekområdet sker under Leklördag 20 maj!

Läs mer om invigningen och vad som händer under dagen.

I Krysset fortsätter arbete med bänkmurar och vi börjar även lägga markvärme. Längs västra Köpmangatan börjar vi riva plattor längs fasader. Vi fortsätter även arbetet med förläggning av el och opto samt börjar återfylla schakten (från Krysset ner till Plangatan).

Karta över de delar av gågatorna som rustas under 2017.

På gång just nu

Aktuell driftinformation som gäller avstängning av el, vatten eller värme hittar du på sandvikenenergi.selänk till annan webbplats

Arbetet med att förnya gågatorna fortsätter så fort tjälen släpper i marken, sannolikt under april. På Hyttgatan återstår att färdigställa lekplatsen, plantera växter/träd samt montera tillbaka konstverket Skulpturgrupp 5 enheter av KG Bejemark.

På Köpmangatan kommer det att bli en del arbeten med el, opto, markvärme samt att göra det nya ytskiktet från Krysset och ner till Plangatan.

Se tidsplan för Plussa Centrum

Vad innebär det att gågatorna förnyas?

Under gatorna byter vi ledningar för vatten, avlopp, fiber, el och värme. Ovanpå gatorna förnyar vi allt från papperskorgar till cykelställ, växter, bänkar, beläggning och belysning.

Hela centrum kommer också att bli mer tillgängligt. Ledstråk för synskadade kommer att finnas och gatunivån höjs till samma nivå som butikernas ingångar.

Gående och cyklister kommer att kunna passera under hela tiden som arbetet pågår.

Därför byter vi ledningar i centrum

Det finns ett stort behov av att förnya ledningarna i centrum. Det är 40 år sedan en sådan här renovering gjordes så det är hög tid att byta ut ledningarna innan de gjort sitt.

Hur kommer det att se ut när arbetet pågår?

Det kommer pågå två olika sorters arbeten: ledningsarbeten under jord och nya ytskikt ovan jord.

Att lägga ledningar för fjärrvärme är komplicerat. Rören är stora och behöver grävas upp helt. Man måste också ha långa schakt öppna. Det kommer därför att bli både stora och långa hål i marken under tiden som arbetet pågår. El- och fiberledningar läggs tillsammans med fjärrvärmeledningarna i samma schakter.

Vatten och avloppsledningar förnyas med en schaktfri arbetsmetod, där man gräver upp punktvis för att byta ledningarna.

Arbetet med nya ytskikt sker mer etappvis. Man gräver mindre hål för träd och nya rännstensbrunnar, lägger ny marksten och monterar fast nya bänkar, belysning, papperskorgar och cykelställ.

Ett nytt centrum!

Centrum kommer att ha ny och fin skepnad både tekniskt, funktionellt och upplevelsemässigt! Det kommer att finnas goda förutsättningar för ett centrum fyllt av liv och rörelse.

Sidan uppdaterad: 2017-05-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se