Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplanering

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden. Genom en detaljplan kan kommuner pröva om exempelvis en viss byggnation är lämplig. En detaljplan ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden samt dess gränser. Genom en detaljplan kan kommuner även reglera bland annat omfattningen av bebyggelsen samt fastighetsstorlekar och kan bestå av en eller flera fastigheter. En detaljplan är juridiskt bindande och består i de flesta fall av en plankarta med tillhörande planbeskrivning.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts. Arbetet med att ta fram en detaljplan kan variera från 9-18 månader.

Hitta gällande detaljplaner

Alla gällande detaljplaner finns publicerade så att du enkelt kan söka fram det område du är intresserad av. I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet.

Hitta gällande detaljplaner

Pågående planarbeten

Nedan visas de detaljplaner som är under framtagande. Planerna är i olika skeden av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom arbetet fortskriver.

Pågående planarbeten

Detaljplaneprocessen

Vem som helst får lämna synpunkter på en detaljplan under tiden den tas fram. Det kan du göra på olika sätt vid olika skeden i detaljplaneprocessen. Här läser du om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Detaljplaneprocessen

Vad kostar en detaljplan?

Kommunen tar ut en planavgift för att täcka kostnaderna för arbetet med detaljplanen. Se plan- och byggtaxa för respektive kommun här nedan.
Det tillkommer även avgift för planbesked, avgiften debiteras även fast planbeskedet blir negativt.

Ansök om planbesked

Ansökan om detaljplan kan göras genom ett så kallat planbesked. Efter att en komplett ansökan har skickats in ska kommunen inom 4 månader ge besked om planläggning kommer att påbörjas eller inte. Vid positivt besked anges även en tidpunkt då planen bedöms vara antagen. Ett beslut om planbesked är inte bindande för kommunen, och ska inte uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande. Ett beslut om planbesked går heller inte att överklaga.

Kostnaden för begäran av planbesked är 16 510 kr. Avgiften för planbesked debiteras i samband med beslut om planbesked och avräknas inte från kommande planavgift vid upprättande av detaljplan.

Mer information

För upplysningar kring detaljplanering, översiktsplanearbetet samt strategisk planering, kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning, 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.