Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Ändring av detaljplan, Böle 1:24

Hofors, Hofors kommun

Nästa steg i processen är samråd.

Beskrivning

Syftet med ändringen av detaljplanen är att höja den möjliga byggnadshöjden för att kunna utföra byggnader med rymliga industrilokaler och högre portar som möter dagens standard. Vidare är syftet också att skapa en friare höjdsättning för marken på fastigheten, för att på detta sätt ta bättre hänsyn till industriområdets lokalgata och därmed kunna möjliggöra för nya infarter till fastigheten.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.