Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Hofors 34:1

Hofors kommun

Planförslaget är på samråd mellan den 30 augusti till den 20 september.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för mindre verksamheter i centrala Hofors. Planområdet omfattas idag av en detaljplan som endast möjliggör för bensinstation. Syftet är att ersätta denna gällande detaljplan med den bredare användningsformen verksamheter vilket därmed gör den befintliga verksamheten på platsen planenlig.

Planhandlingar

Om du har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2021-09-20 antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.