Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Upphävande för del av byggnadsplan Bagghyttan 11:13, 13:1 m.fl.

Bagghyttan, Hofors kommun

Nästa steg i processen är antagande

Beskrivning

Upphävandet för del av byggnadsplan syftar till att upphäva del av planområdets östra del. Vidare är syftet att den del som avses upphävas inte ska omfattas av en ny detaljplan.

Samrådshandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.8 MB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.