Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Vi 1:129, Utökat verksamhetsområde vid Tegelbruket - Granskning

Ockelbo, Ockelbo kommun

Detaljplanens syfte

Det finns ett behov av att säkerställa mer mark för näringslivets behov i Ockelbo. Denna detaljplan syftar därför till att möjliggöra ett område med verksamheter, handel och kontor i anslutning till det befintliga verksamhetsområdet vid Tegelbruket i Ockelbo. I utredningsarbetet som föregått samrådsförslaget har naturvärden påträffats i den södra delen av området. Syftet är därför samtidigt att säkra naturvärden som påträffats i området.

Planens genomförande bedöms ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget följer de allmänna intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen är tillgänglig för granskning mellan 2021-05-21 tom 2021-06-21. Synpunker ska ha inkommit senast 2021-06-21, annars kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:

Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken

Märk brevet med planförslagets rubrik.

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.