Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Gäveränge 2:8 samt del av Säbyggeby 1:64

Ockelbo kommun

Uppdrag

Syftet med planen är att möjliggöra exploatering av ny bostadsbebyggelse i Ockelbo tätort. Nästa steg är samråd.

Beskrivning

Detaljplan för Gäveränge 2:8 och del av Säbyggeby 1:64 har tidigare varit ute på samråd hösten 2014. Under samrådet inkom det synpunkter som medfört att detaljplanens utformning förändrats väsentligt från det ursprungliga förslaget. Det nya förslaget på detaljplan för Gäveränge 2:8 m.fl. ska ut på ett nytt samråd.

Den nya utformningen har lett till att planhandlingarna skiljer sig markant från de handlingar som sänts till berörda parter i tidigare skeden och de ska därför ges en ny möjlighet att yttra sig på förslaget

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.