Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Markeringen visar gällande detaljplans ungefärliga planområdesgräns.

Detaljplan för Jädraås 1:105

Ockelbo kommun

Planförslaget har varit på samråd. Nästa steg är granskning.

Bakgrund och syfte

Planområdet berör fastigheten Jädraås 1:105 och är beläget ca 150 meter från Jädraås museijärnvägsstation i hjärtat av Jädraås.

En byggplan från år 1985 finns i dagsläget på det aktuella området. Byggplanen anger planområdet beteckningarna A-allmänt ändamål samt beteckningen q-särskild miljöhänsyn. Uppförandet av en ny detaljplan för planområdet är nödvändig då den nuvarande innehåller bestämmelser som enligt boverket ej länge är lämpliga.

Syftet med planen är att utöver att fortsatt bedriva skol- och förskoleverksamhet även öppna upp möjligheterna för företag att hyra kontorslokaler, bedriva konferens, aktiviteter samt tillfällig vistelse.

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.