Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Markeringen visar gällande detaljplans ungefärliga planområdesgräns.

Detaljplan för Jädraås 1:105

Ockelbo kommun

Samråd pågår under perioden 2023-03-29 till 2023-04-24.

Bakgrund och syfte

Planområdet berör fastigheten Jädraås 1:105 och är beläget ca 150 meter från Jädraås museijärnvägsstation i hjärtat av Jädraås.

En byggplan från år 1985 finns i dagsläget på det aktuella området. Byggplanen anger planområdet beteckningarna A-allmänt ändamål samt beteckningen q-särskild miljöhänsyn. Uppförandet av en ny detaljplan för planområdet är nödvändig då den nuvarande innehåller bestämmelser som enligt boverket ej länge är lämpliga.

Syftet med planen är att utöver att fortsatt bedriva skol- och förskoleverksamhet även öppna upp möjligheterna för företag att hyra kontorslokaler, bedriva konferens, aktiviteter samt tillfällig vistelse.

Nu pågår samråd

Samråd innebär att synpunkter på förslaget tas från allmänheten, sakägare och myndigheter. Samråd pågår under perioden 2023-03-29 till 2023-04-24.

Har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2023-04-24. antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.