Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild av planområdet

Detaljplan för Prästbordet 1:37 m.fl.

Ockelbo, Ockelbo kommun

Nu pågår granskning

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och centrumändamål för planområdets södra del där bebyggelsen är lokaliserad. För planområdets norra del är syftet att säkerställa dagens användning av marken, genom att tillåta parkeringar där det finns idag och att parken ges korrekt utbredning i plan.

Detaljplanen utformas så att områdets kulturmiljövärden inte påverkas negativt.

Nu pågår granskning av planförslaget

I granskningen salmas synpunkter in på det justerade planförslaget från allmänhet, sakägare och myndigheter m.fl. Efter granskningen tas synpunkterna i beaktande innan ärenden tas upp för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Samrådet pågår 2023-12-05 till och med 2024-01-02

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2024-01-02 antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Planprocessen som flödesschema. Nästa steg i processen är granskning

Läs gärna mer om detaljplanprocessen

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.