Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild av planområdet

Detaljplan för Prästbordet 1:37 m.fl.

Ockelbo, Ockelbo kommun

Nästa steg i processen är granskning

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och centrumändamål för planområdets södra del där bebyggelsen är lokaliserad. För planområdets norra del är syftet att säkerställa dagens användning av marken, genom att tillåta parkeringar där det finns idag och att parken ges korrekt utbredning i plan.

Detaljplanen utformas så att områdets kulturmiljövärden inte påverkas negativt.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 420 kB.

Planbeskrivning Pdf, 995.5 kB.

Samrådsbrev Pdf, 139 kB.

Samrådet är avslutat

Samråd innebär att synpunkter på förslaget tas från allmänheten, sakägare och myndigheter. Samrådet pågick under perioden 2022-12-19 till 2023-01-13.

Nu bearbetas synpunkterna, nästa fas i planprocessen är granskning

Illustration av planprocessen. Nu tas handlingar till samrådet fram

Läs gärna mer om detaljplanprocessen

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.