Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde

Ändring av detaljplan för Konvertern 1, Upphävande av tomtindelning

Sandviken, Sandvikens kommun

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen är att upphäva tomtindelningen för den berörda fastigheten Konvertern 1 från 1966, akt beteckning 2181-3317.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget bedöms inte avvika från intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen är tillgänglig för samråd mellan 2021-06-17 tom 2021-07-09. Synpunkter ska ha inkommit senast 2021-07-09, annars kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Observera att planärendet handläggs med förenklat förfarande och att detta är det enda tillfället att lämna synpunkter på planförslaget.

Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:

Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken

Märk brevet med planförslagets rubrik.

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Handlingar

Plankarta Pdf, 262.9 kB. (Pdf, 262.9 kB)

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.