Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Åsen 8:23

Kungsgården, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd.

Planens syfte

Syftet med planarbetet är att möjliggöra enbostadshus och parhus på fastigheten Åsen 8:23 vid kyrkan i Kungsgården.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.