Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Kyrkåsen 2:1

Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Nästa steg i processen är granskning.

Beskrivning

Syftet är att möjliggöra del av fastighet Kyrkåsen 2:1 för parkeringsändamål. Parkeringsplatserna tillförs för att tillgodose parkeringsbehovet för kommande bostäder på Sanderängsbacken väster om planområdet. Den naturmark och E1-område som möjliggörs ska fördröja och rena vatten från parkeringen vid nederbörd och kraftiga skyfall.
Antalet parkeringsplatser som möjliggörs är cirka 65 markparkeringar.



Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.