Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kyrkåsen

Detaljplan för del av Kyrkåsen 2:1

Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Detaljplanen har har blivit antagen.

Beskrivning

Syftet är att möjliggöra del av fastighet Kyrkåsen 2:1 för parkeringsändamål. Parkeringsplatserna tillförs för att tillgodose parkeringsbehovet för kommande bostäder på Sanderängsbacken väster om planområdet.

Antagandehandlingar

 Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.