Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde

Detaljplan för Förmannen 6

Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Bakgrund och syfte

En ny detaljplan håller på att tas fram för Förmannen 6, Odengatan 24 i Sandviken. Gällande detaljplan tillåter endast bostadsändamål på fastigheten, vilket gör att huset inte kan brukas som kontor.

Syftet med den nya planen är att möjliggöra för ändamålet kontor, samt bibehålla ändamålet bostad.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådet pågår mellan 2021-04-23 och 2021-05-16. Synpunkter ska ha kommit in senast 2021-05-16. Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:


Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken

Märk brevet med planförslagets rubrik.

Du kan även välja att lämna synpunkter via e-tjänste. För att komma till e-tjänsten klickan nedan.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 302.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 505.1 kB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.