Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde

Detaljplan för Förmannen 6

Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Bakgrund och syfte

En ny detaljplan håller på att tas fram för Förmannen 6, Odengatan 24 i Sandviken. Gällande detaljplan tillåter endast bostadsändamål på fastigheten, vilket gör att huset inte kan brukas som kontor.

Syftet med den nya planen är att möjliggöra för ändamålet kontor, samt bibehålla ändamålet bostad.

Förslaget har varit ute på samråd under våren och synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse. Granskningen pågick mellan 2021-06-14 och 2021-06-28.

Nästa steg i processen blir antagande.

Granskningshandlingar

Plankarta Pdf, 300.1 kB. (Pdf, 300.1 kB)

Planbeskrivning Pdf, 527.8 kB. (Pdf, 527.8 kB)

Samrådsredogörelse Pdf, 508 kB. (Pdf, 508 kB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.