Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområde

Detaljplan för Hedåsen 3:9 m.fl.


Sandviken, Sandvikens kommun

Planen är ute på samråd under perioden 2021-05-31 till 2021-06-21.

Beskrivning

Syftet med planförslaget är att öka byggrätten och ändra markanvändningen från handel till centrumändamål på fastigheten Hedåsen 3:9. Detaljplanen avser även möjliggöra för parkering inom området. Den tidigare detaljplanen, Detaljplan för fastigheterna Hedåsen 3:46 – 3:96 m.fl, anger att marken får bebyggas med handel (H) och en byggnadsarea på 100 kvm. Detaljplanen innebär att markanvändningen ändras till centrumverksamhet. Planen möjliggör för en byggrätt på 300 kvadratmeter samt en nockhöjd på 6 meter.

Detaljplanen upphäver strandskydd inom kvartersmark.

Har du synpunkter på förslaget?

Samrådet pågår mellan 2021-05-31 och 2021-06-21. Synpunkter ska ha kommit in senast 2021-06-21. Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:

Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken

Märk brevet med detaljplanens rubrik.

Du kan även välja att lämna synpunkter via e-tjänsten. För att komma till e-tjänsten klickan nedan.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 197.7 kB. (Pdf, 197.7 kB)

Planbeskrivning Pdf, 799.1 kB. (Pdf, 799.1 kB)

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.