Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för kvarteret Trumpeten

Detaljplanens planområde markerat med rött i kartan

Under 2022 togs ett program för detaljplan fram för kvaretet. Syftet med programmet var att i ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området. Programmet godkändes under våren och arbetet med att ta fram detaljplan startades paralellt.

Information kring detaljplaneprocessen

Program till detaljplan för Trumpeten

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets bostads och centrumändamål.

Detaljplanens utformning kommer att utgå från det program till detaljplan som antogs februari 2023. I huvuddrag innebär detaljplanen ny bebyggelse med bostadshus i kvartersstruktur. Bebyggelsen är högre i norr mot Gävlevägen och rondellen och hålls i lägre nivåer i söder för att möta villabebyggelsen. I bottenvåningen möjliggörs centrum där mindre butiker och liknande kan finnas.

Nästa steg i planprocessen är samråd. Samrådet är planerat till hösten 2023.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.