Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Lövbacken 2:1 m.fl.

Sandviken, Sandvikens kommun

Ungefärligt planområde

Planförslaget utarbetas för närvarande. Nästa steg i processen är samråd.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde i östlig riktning. I enlighet med gällande översiktsplan för Sandvikens kommun kan även inslag av handel och kontor att utredas. Syftet är också att ändra befintlig detaljplan för att återspegla hur området ser ut och används idag.

Planhandlingar

Det finns ännu inga planhandlingar.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.