Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Lustigknopp 1

Nästa steg i processen är granskning

Syftet med planförslaget är att möjliggöra den västra delen av fastigheten Lustigknopp 1 för bostäder och centrumverksamhet. Den föreslagna bebyggelsen är anpassad till omgivande kvarter för att uppnå en enhetlighet som höjer stadsrummets värde. Trots denna enhetlighet finns även utrymme för att gestalta och utforma byggnaderna på flera olika sätt.

Föreslagen bebyggelse är ett flerbostadshus med 4 våningar som planeras längs med Hyttgatan. Höjden ska samspela med övriga flerbostadshus längs Hyttgatan och sockelvåningen blir enhetlig med övrig bebyggelse längs gatan. Vid Gävlevägen planeras ett 7 våningar högt punkthus som ska samspela tillsammans med nuvarande bostadshus på samma fastighet. Här tillåts en högre höjd eftersom anpassningen sker till den tidigare hotellbyggnaden inom samma fastighet. Punkthuset blir även en markör för Hyttgatan och början på centrala Sandviken.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.