Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Lustigknopp 1

För närvarande tas samrådshandlingar fram. Samråd kommer att hållas hösten 2021.

Syftet med planläggningen är att pröva om fastigheten kan bebyggas med flerfamiljshus.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.