Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för del av Tuna 3:1- Östra Tuna, Sandviken

Sandviken, Sandvikens kommun

Planförslagets granskningshandlingar tas just nu fram med justeringar av de synpunkter som kom fram under samrådet.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny handel med skrymmande varor, verksamheter samt drivmedelsförsäljning i anslutning till den nya trafikplatsen där E16 och väg 541 korsar varandra, strax öster om Tuna handelsområde samtidigt som en god dagvattenhantering säkerställs. Syftet är också att skapa en ny in- och utfart till återvinningscentralen öster om planområdet.

Samrådshandlingar

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel. 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.