Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Karta som visar planområdet för detaljplanen för Parkhallen

Detaljplan för Parkhallen, del av Storvik 12:90

Sandvikens kommun

Planförslaget är på granskning mellan den 29 november till den 14 december.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från folkparksändamål till besöksanläggningar inom planområdet. Anledningen till ändringen är att man vill kunna uppföra en ny allaktivitetshall i anslutning till den befintliga Parkhallen. För att möjliggöra nybyggnation av en allaktivitetshall i anslutning till Parkhallen behöver detaljplanens användning ändras. Ändringen av användningen inom planområdet till besöksanläggning bekräftar dessutom dagens användning av Parkhallen och dess angränsande parkerings- och grönytor.

Planhandlingar

Om du har synpunkter på planförslaget ska du skriftligen skicka dem senast den 2021-12-14 antingen via e-post till: vgs@sandviken.se eller med brev till:
Sandvikens kommun
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Du kan även lämna synpunkter via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klickar du på den röda knappen nedan.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.