Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Detaljplan för Styvmorsviolen 1 samt del av Lassas 2:1

Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län

Planförslaget är ute på granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av friliggande enbostadshus inom fastigheterna Styvmorsviolen 1 och del av Lassas 2:1.

Planens genomförande bedöms inte ge en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken. Förslaget avviker inte från intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2021-01-18 till 2021-02-12. Synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen redovisas också de förändringar som har gjorts efter samrådet.

Har du synpunkter på förslaget?

Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa skriftligen senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningstiden är mellan 2021-04-28 och 2021-05-12. Synpunkter ska ha kommit in senast 2021-05-12. Skicka via e-post till vgs@sandviken.se eller med brev till:

Sandvikens kommun

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

811 80 Sandviken


Märk brevet med planförslagets rubrik.

Du kan även välja att lämna synpunkter via e-tjänsten. För att komma till e-tjänsten klickan nedan.

Granskningshandlingar

PlankartaPDF (pdf, 256.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 509 kB)

SkuggstudiePDF (pdf, 2.1 MB)

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.