Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Översiktsplan Ockelbo kommun

En ny kommuntäckande översiktsplan för Ockelbo kommun antogs av kommunfullmäktige 2013-05-06.

Översiktsplanen är ett viktigt vägledande dokument som ska föra vår gemensamma framtid mot Vision 2020. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den.

Översiktsplanen beskriver hur kommunen anser att mark- och vattenområden ska användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

ÖversiktsplanPDF (pdf, 4.6 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 113.4 kB)
Miljö- & riskkartaPDF (pdf, 13.2 MB)
Mark- & vattenkartaPDF (pdf, 13.4 MB)
RekommendationskartaPDF (pdf, 13.4 MB)
Jädraås fördjupningskartaPDF (pdf, 2.8 MB)
Lingbo fördjupningskartaPDF (pdf, 642.5 kB)
Ockelbo fördjupningskartaPDF (pdf, 1.5 MB)
Åmot fördjupningskartaPDF (pdf, 2 MB)

Fördjupade översiktsplaner - vindkraft

Fördjupade översiktsplaner kan omfatta en del av kommunen eller särskilda verksamheter eller intressen. Fördjupade översiktsplaner handläggs på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen.

Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft. Planen antogs av kommunfullmäktige 4 oktober 2010.

Fördjupad översiktsplan för vindkraftPDF (pdf, 405.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 9.7 MB) 
Vindkarta 103 m nivåPDF (pdf, 9.8 MB) 
Riksintresse m.m.PDF (pdf, 9.2 MB)

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.