Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild med inringat område

Program till detaljplan för Hjalmarsmuren

Samrådet pågår mellan 10 mars till 11 april 2021.

Huvudsyftet med programmet är att utreda förutsättningarna för att utveckla Hjalmarsmuren och tillföra bostäder, parker och service men också för att bibehålla naturområdet och den lantliga karaktären som finns.

Huvuddragen i planprogrammet är att binda ihop framtida bebyggelse med stadsdelen Björksätra genom att ansluta vägar, stigar och parker till stadsdelen. De största naturområdena kommer att finnas kvar vid den västra delen av Hjalmarsmuren som bildar ett grönt stråk från Nygårdsskogen i Stensätra ner till Storsjön.

Hjalmarsmuren blir en länk mellan vägarna Sätragatan och Säljansvägen med hjälp av en ny huvudgata. Resterande gator inom Hjalmarsmuren kommer att leda till bostäder och service.

Ta del av samrådsförslaget

Se samrådsförslaget härPDF (pdf, 22.4 MB)

Lämna dina synpunkter om förslaget!

Synpunkter ska ha kommit in till oss senast den 11 april 2021. Du skickar in synpunkterna via e-tjänsten nedan, alternativt maila vgs@sandviken.se eller posta till:

[Märk brevet med planförslagets rubrik]

Sandvikens kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Anmäl dig till digital samrådsträff med oss

Ett samrådsförslag har tagits fram för att utveckla området Hjalmarsmuren. Mellan den 10 mars - 11 april 2021 kan du tycka till om förslaget under samrådstiden.

Under den här tiden arrangerar Västra Gästriklands samhälls­byggnadsförvaltning digitala träffar där ni har chans att träffa oss och prata om förslaget.

Separata utredningar som bilagor till programmet

Naturvärdesinventering, juni 2020

Naturvärdesinventering PMPDF (pdf, 1.6 MB)

Bilaga 1 - ObjektskatalogPDF (pdf, 1.9 MB)

Bilaga 2 - Detaljerad redovisning av tillägget Generellt biotopskyddPDF (pdf, 3.9 MB)

Bilaga 3 - Naturvärdesinventering enligt SIS-standardPDF (pdf, 188.1 kB)

Geoteknisk undersökning, februari 2018

Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 679.8 kB)

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 1.1 MB)

Geoteknisk undersökning, juli 2020

Geoteknisk undersökningPDF (pdf, 1.4 MB)

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 3.5 MB)

Sammanställning av workshops och medborgardialog

Sammanställning workshopPDF (pdf, 7 MB)

Bilaga 1: Befintliga aktiviteterPDF (pdf, 1.8 MB)

Bilaga 2: FörbättringarPDF (pdf, 1.8 MB)

Sammanställning medborgardialoglänk till annan webbplats

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.