Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Kartbild med inringat område

Program till detaljplan för Hjalmarsmuren

För närvarande sker förberedelse inför antagande i kommunfullmäktige i höst. Samrådsredogörelsen sammanställs och ändringar i programmet pågår.

Huvudsyftet med programmet är att utreda förutsättningarna för att utveckla Hjalmarsmuren och tillföra bostäder, parker och service men också för att bibehålla naturområdet och den lantliga karaktären som finns.

Huvuddragen i planprogrammet är att binda ihop framtida bebyggelse med stadsdelen Björksätra genom att ansluta vägar, stigar och parker till stadsdelen. De största naturområdena kommer att finnas kvar vid den västra delen av Hjalmarsmuren som bildar ett grönt stråk från Nygårdsskogen i Stensätra ner till Storsjön.

Hjalmarsmuren blir en länk mellan vägarna Sätragatan och Säljansvägen med hjälp av en ny huvudgata. Resterande gator inom Hjalmarsmuren kommer att leda till bostäder och service.

Ta del av samrådsförslaget

Se samrådsförslaget här Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 22.4 MB)


Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.