Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats
Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Planområdet för Trumpeten

Program till detaljplan för kvarteret Trumpeten

Programmet är i uppstartsfasen och tas för tillfället fram.

Syftet med programmet är att i ett tidigt skede ta fram mål och visioner för området samt att utreda förutsättningarna för att tillföra nya bostäder och centrumverksamheter inom kvarteret Trumpeten. Vidare syftar projektet att också ta reda på hur kvarteret skulle kunna sammanlänka omkringliggande stadsdelar med varandra på ett tydligare sätt och samtidigt också integrera området i det befintliga stadsnätet för att bli en naturlig tillväxt i staden.

Programmet syftar också att undersöka den påverkan som en eventuell framtida bebyggelse kan skapa i tätorten som helhet men också dess påverkan på närmiljön. Slutligen är det övergripande syftet att i ett tidigt skede få till stånd en dialog mellan kommunen och de som berörs av kommande planarbeten.

Kontaktinformation

Medborgarservice
Tel: 026-24 00 00

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.