Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Var med och utveckla bostäder i Årsunda

Sandvikens kommun vill tillsammans med dig som är invånare hitta platser att bygga bostäder i framtiden för barnfamiljer, äldre och unga i Årsunda. Nu bjuder vi in till att vara med och påverka Årsundas framtida bostadsutveckling genom att delta i en medborgardialog som pågår 24 maj-11 juni.

Årsunda är en attraktiv och fantastisk plats att bo på och står inför en spännande utvecklingsresa.

Utveckling som sker just nu i Årsunda

Det sker utveckling på orten som bidrar till en fortsatt bra infrastruktur och framtida tillväxt. Här finns också ett aktivt föreningsliv som bidrar till samhörighet och gemenskap. Årsunda har fantastisk natur som erbjuder massor av möjligheter och en historia som sträcker sig tillbaka till vikingatiden.

Årsunda Kyrkskola

Sandvikens kommun satsar stort på Årsunda och renoverar just nu skolan för 76 miljoner. Det är viktigt att alla barn och elever oavsett ålder erhåller en trygg och kvalitativ utbildning. Renoveringen ger skolan en tryggare, säkrare och bättre miljö för både elever och personal.

Läs mer om satsningen på Årsunda kyrkskola här

Strandbadens camping

Strandbaden, Gästriklands riviera är ett populärt besöksmål och utökar nu sin camping med 65 nya campingplatser. Förutom att fler besökare kan nyttja campingen, bygger Strandbaden också en ny sopsortering med målet att skapa en hållbarare vistelse för campingbesökarna.

Läs mer om Strandbadens camping här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Framtida bostäder

Sandvikens kommun vill detaljplanera mark för bostäder i Årsunda och vi vill göra det tillsammans med dig som är invånare. Vi hoppas att du är med och ger din åsikt om var dessa nya bostäder skulle kunna byggas och vad som är viktigt för dig.

I nuläget finns behov av mer detaljplanerad mark för bostäder i Årsunda och det finns en vilja att bygga. Sandvikens kommun har fått förfrågningar från privata entreprenörer. Årsunda ingår även i Sandvikenhus flerårsplan för byggnation av hyresrätter.

Detaljplan, bygglov och fastighetsbildning - hur hänger det ihop?

Steg 1 – Val av mark

Kan ske utifrån översiktsplanen som vägleder hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Men andra behov kan också uppstå som behöver utredas, som till exempel önskan om fler bostäder.

Steg 3 – Ansökan om planbesked

Ett planbesked är ett beslut där kommunen, utifrån syftet med ansökan, motiverar om ett detaljplanearbete ska startas eller inte.

Steg 3 – Positivt planbesked

Ett positivt besked betyder att

  • kommunen kommer att prova om det går att göra en detaljplan för området
  • det finns ett preliminärt startår för arbetet

Steg 4 - Detaljplan

En detaljplan är en karta över ett område. Planen styr hur mycket bebyggelse det maximalt kan vara. Det kan också reglera färg, storlek på fastigheter och hur många fastigheter som kan bildas. Arbetet med att ta fram en detaljplan tar cirka 18 månader. Den visar

  • möjlig användning av mark- och vattenområden
  • hur och var det är möjligt att bygga bostäder och verksamheter
  • allmänna platser
  • gränser

Visste du att?

Ibland visar det sig under arbetet att marken inte är lämplig att bygga på, då avbryts detaljplaneringen. Det kan bero på till exempel höga naturvärden, som var fallet under detaljplanearbetet på åsen vid Strandbaden. Den marken utreds nu som ett naturreservat.

Steg 5 – Sök bygglov

När detaljplanen är klar söker du som vill bygga på marken bygglov. Ett bygglov beskriver det som ska byggas. Storlek, färg, form och placering.

Steg 6 - Bilda fastighet

Att bilda nya, dela eller lägga ihop fastigheter, eller överföra mark mellan fastigheter kallas för fastighetsbildning. Det är fastighetens ägare som ansöker om fastighetsbildning hos en lantmäterimyndighet

Välkommen att delta i medborgardialog!

Var med och påverka utvecklingen. Genom din åsikt om vilka platser som kan passa och vad som är viktigt för dig, ser vi tillsammans till att Årsunda förblir en trivsam
plats med attraktiva boendemöjligheter.

Du är välkommen till medborgardialog! Välj om du vill delta fysiskt eller digitalt.

Datum och tid för fysiska träffar

Plats: Strandbadens konferenslokal

  • onsdag 24 maj, kl 14-20
  • söndag 28 maj, kl 14-18

Delta digitalt

Mellan den 24 maj och 11 juni fanns möjlighet att lämna synpunkter digitalt.