Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Extraordinära händelser

Stora olyckor, naturkatastrofer och terrorattentat är händelser vi gärna håller på avstånd som osannolika ända tills de faktiskt drabbar oss. Kommunen har ett särskilt ansvar för att Sandviken skall vara robust och säkert för alla som vistas här. Detta gäller även om vi skulle prövas av omfattande strömavbrott, svåra stormar, snökatastrofer, olyckor med giftutsläpp etc. Ytterst skall kommunen också planera för situationen vid höjd beredskap och krig.

Sandvikens kommuns beredskap för extraordinära händelser samordnas som ett kommunstyrelseuppdrag av Kommunskyddet. Vi stödjer såväl kommunstyrelsen som verksamheter och bolag i deras arbete med att planera för krishantering. Vi arbetar utifrån ansvarsprincipen, det vill säga att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har kvar detta ansvar vid extraordinära händelser och höjd beredskap.

Samordningen sker främst genom ett brett nätverk med säkerhetsombud från samtliga verksamheter och bolag där Sandvikens kommun är majoritetsägare.
Hämta faktablad om säkerhetsombudens arbetePDF (pdf, 223.4 kB)

Plan för hantering av extraordinära händelseröppnas i nytt fönster

Information via webb

Om det sker en större olycka eller annan extraordinär händelse i Sandvikens kommun kommer information om det aktuella läget att fortlöpande lämnas på startsidan för www.sandviken.se.

Nationellt informationsnummer

Information lämnas också via det nationella telefonnumret 113 13.

113 13, telefonnummer för information vid olyckor och kriser

Sidan uppdaterad: 2017-09-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se