Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att vårda vårt vatten. När vi använt vatten måste det renas innan det släpps ut i naturen igen. Ju renare vatten vi släpper ut i avloppet, desto renare håller vi våra sjöar och vattendrag. Ett sätt att bidra är att tänka på vad du spolar ner i avloppet.

Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten kontrolleras regelbundet för att säkerställa att gällande kvalitetskrav uppfylls. Du som har kommunalt dricksvatten i småhusområde ansvarar för ledningen från förbindelsepunkten fram till kranen eller tappstället på din tomt. Kommunen ansvarar också för service och utbyte av vattenmätare.

Har du enskilt vatten, egen brunn, måste du själv ta ansvar för kvaliteten på ditt vatten.
Dricksvatten

Avlopp

Privat och kommunal hantering av avloppsvatten skiljer sig mycket åt. Största skillnaden är att du som har en egen avloppsanläggning själv är ansvarig för att reningen är tillräckligt bra och uppfyller de krav och regler som finns. Du måste också stå för tömning av slammet från din avloppsanläggning. Har du kommunalt avlopp tar kommunen hand om ditt avloppsvatten.

Vattendirektivet

Vattendirektivet har kommit till för att skapa enhetliga regler inom EU för skydd av sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Det handlar främst om att förbättra vattenrelaterat miljöarbete genom en gemensam lagstiftning för vatten.

Läs mer om vattendirektivet på Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad: 2017-06-20
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnads­­förvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.