Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Fordonstvätt

Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin egen bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö!

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning - automatisk eller manuell. Här finns slam- och oljeavskiljare och ofta ytterligare reningssteg som renar tvättvattnet innan det släpps ut. Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller på annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet, via dagvattenbrunnar, rinner orenat ut i vattendrag och sjöar. Om du vid något enstaka tillfälle behöver tvätta bilen hemma, så gör det på en gräsmatta eller en grusplan, långt ifrån vattendrag eller dagvattenbrunnar. Då filtreras tvättvattnet i marken, innan det når grundvattnet, vilket kan minska miljöpåverkan.

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda nuvarande och framtida vattenförsörjning.  De finns i anslutning till en vattentäkt som förser ett samhälle med dricksvatten. Föroreningar som hamnar i grundvattnet inom ett vattenskyddsområde kan förorena dricksvattnet. Det är svårt att ta bort föroreningar ur dricksvattnet. Därför är det viktigt att undvika att förorena! I de primära skyddszonerna (område närmast brunnsområdet) är fordonstvätt förbjuden. I de sekundära skyddszonerna är användning av avfettningsmedel och högtrycksspruta i samband med fordonstvätt förbjuden.  

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana, samt kemikalier från bilvårdsprodukter. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag eller sjö.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvaxning med mera.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Mer information

Du kan även läsa om miljövänlig biltvätt hos Sandviken Energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2018-05-28
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.