Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Samråd om vattentjänstplan är avslutat

Här kan du läsa Sandvikens kommuns nya vattentjänstplan.

Läs vattentjänstplanen

Den nya vattentjänstplanen visar bland annat hur vi långsiktigt ska planera för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster; vilka åtgärder som exempelvis ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall.

Samrådet är avslutat

Samrådet och insamling av synpunkter pågick 29 sep - 27 okt men är nu avslutat.Vi ser nu över de synpunkter som har kommit in från samrådet på den nya vattentjänstplanen. Det slutliga underlaget kommer gå ut på granskning början av 2024.

Efter samrådet

Inkomna synpunkter utvärderas av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning och Sandviken Energi, vilket kan leda till en revidering av vattentjänstplanen. Kommunfullmäktige ska sedan ta beslut om vattentjänstplanen och därefter kommer pröva dess aktualitet minst vart fjärde år.

Kontakt

Har du ytterligare frågor eller funderingar om vattentjänstplanen, kontakta handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning på e-post vgs@sandviken.se eller via Medborgarservice 026-24 00 00.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.