Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Torra toalettsystem och latrin­kompostering

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. Vissa toaletter måste kompletteras med en latrinkompost. Komposterat avfall kan du använda som jord­förbättringsmedel i trädgården.

Torrtoalett är ett alternativ till vattentoalett i:

  • områden som inte har kommunalt vatten- och avloppsnät
  • områden där avloppsvatten från vattentoalett inte kan renas på grund av lokala mark- eller grundvatten­förhållanden
  • områden med vattenbrist
  • de fall man önskar ett ekologiskt boende baserat på hushållning med naturresurser.

Torrtoaletten kan i dessa fall vara ett miljömässigt och ekonomiskt alternativ. I dag finns torra toalettsystem med nästan samma komfort som för vattentoaletten, även om torrtoaletten kan kräva mer tillsyn och skötsel.

Exempel på torra toalettsystem är förbrännings­toalett, förtorkningstoalett, frystoalett, paketerings­toalett, urinseparerande förtorkningstoalett, förmultningstoalett, multrum och torrdass.

Anmälan

Anmälan om torra toalettsystem och latrinkompostering bör ske minst sex veckor innan anläggningen tas i bruk. Västra Gästriklands samhälls­byggnadsnämnd tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett och latrin­kompostering.

Fastighetsägare bör tänka på att vid användande av torrtoalett behöver bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) renas för sig. En anmälan/ansökan behövs för reningsanläggningen.

Vad kostar det att göra en anmälan eller ansökan?

Kostnaden för vår handläggning vid anmälan/ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett och/eller prövning om eget omhändertagande av latrin och urin är 2400 kr.

Kostnaden för vår handläggning vid anmälan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett utan prövning om eget omhändertagande av latrin och urin är 1200 kr.

Mer information

På Gästrike Återvinnares hemsida hittar du ett faktablad om hur du själv kan ta hand om toalettavfallet. Faktablad - Ta hand om toalettavfallet själv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Där hittar du också information om hur du kan utforma en latrinkompost. Bygg en latrinkompost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

Har du frågor är du välkommen att kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning som du når via Medborgarservice 026‑24 00 00 eller e-post vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.