Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Vår framtida skola - välkommen till dialog för utveckling

Vår framtida skola

Fram till den 9 juni har du chansen att påverka vår framtida skola. Dialogmöten sker i samtliga högstadieskolor i kommunen under 11 kvällar i maj. Informationen rör alla skolformer: förskolan, grundskolan och gymnasiet.

De sista kvällarna sker i vuxenutbildningens lokaler i Kulturcentrum och kommer att vara anpassade för medborgare som inte har svenska som modersmål.

Tid och plats för dialogmöten

Under 11 kvällar i maj bjuder vi dig som är vårdnadshavare eller intresserad, till att ge dina åsikter om vår framtida skola.

Lämna dina synpunkter och förslag digitalt

CVL Hammar

Måndag och tisdag 27-28 maj. Tider och språk att välja på:

Måndag 27 maj

 • Kl 16.00-18.00 - arabiska
 • Kl 17.00-19.00 - dari
 • Kl 18.00-20.00 - tigrinja

Tisdag 28 maj

 • Kl 16.00-18.00 - kurmanji
 • Kl 17.00-19.00 - somaliska
 • Kl 18.00-20.00 - engelska

Tidigare informationsmöten

Norrsätraskolan

Tisdag 7 maj och torsdag 9 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Hedängsskolan

Måndag 13 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Björksätraskolan

Tisdag och onsdag 14-15 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Österfärnebo skola

Torsdag 16 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Jernvallsskolan

Tisdag 21 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Murgårdsskolan

Onsdag och torsdag 22-23 maj.

 • Kl 16.50-18.30
 • Kl 17.40-19.20
 • Kl 18.30-20.10
 • Kl 19.20-21.00

Fakta om dialogmötena

 • Du anmäler dig till en viss tid och plats. Varje grupp kommer att bestå av max 25 personer.
 • När du kommer får du först information om nuläget i skolan och om utmaningar idag och i framtiden.
 • Därefter bjuds det på fika och varje grupp har möjlighet att förmedla sina tankar och åsikter till politiker från Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen.
 • Möjligheten att lämna synpunkter och förslag digitalt kommer att vara öppen mellan 7 maj - 9 juni.

Ta del av materialet från dialogmötena

Här kan du se filmerna som visats under dialogmötena och ta del av presentationerna

Lämna dina synpunkter och förslag om vår framtida skola

Välkommen att lämna dina synpunkter och förslag om vår framtida skola fram till den 9 juni.

Antal elever år 2030
Utredningen visar på att 2030 kommer det saknas 800 platser i grundskolan i centralorten och det kommer vara 200 platser tillgodo i ytterområderna.
Grundskolan

Fördelar och nackdelar med samlade högstadier
Utredningen föreslår att utbildningen för högstadieelever ska samlas till 1-2 nya större skolor för att möta behoven av:
• kvalitet
• antal platser
• motverka segregation


Illustration av en förskola

Grundskolan

Illustration gymnasieskola

Pratbubbla

Pratbubbla

Har du medverkat i någon av medborgardialogerna under maj månad? * (obligatorisk)
Har du medverkat i någon av medborgardialogerna under maj månad?Vill du ha återkoppling?
Ange e-post eller mobilnummer om du vill ha återkoppling efter att synpunkter från dialogen om vår framtida skola har sammanställts.
Vill du ha återkoppling?


Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter godkänner du att de behandlas enligt dataskyddsförordningen. Mer information om behandling av personuppgifter finns på sandviken.se/gdpr

Dialog med skolpersonal under juni

Medarbetare inom förskola, grundskola och gymnasium har stor kunskap som de förtroendevalda i Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen vill ta vara på. Dialog med skolpersonalen sker efter skolavslutningarna i juni.

Dialog med elever i augusti

I augusti kommer skolelever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet att få möjlighet under lektionstid att diskutera och lämna sina synpunkter om skolans framtid.

Efter att vi tagit del av alla synpunkter

Efter sammanställning av medborgarnas, skolpersonalens och elevernas åsikter kommer Kunskapsnämnden och Kommunstyrelsen att ta ställning till det fortsatta arbetet under hösten.

Om utredningen Skola 2025

En utredning av skolans hela verksamhetsområde i syfte att skapa en likvärdig skola beställdes av Kunskapsnämnden och gjordes mellan oktober 2017 och februari 2019.

Utredningen visar att skolan står inför stora utmaningar då den ska möta morgondagens elever och samhällsbehov såsom nationell kompetensbrist, kraftigt ökat antal barn och unga, förändrad befolkningsstruktur inom kommunens geografiska område och kommande krav på skollokaler. Utredningen innehåller också tjänstemannaförslag för hur utmaningarna skulle kunna hanteras.

Inga beslut om vår framtida skola är ännu tagna.

Läs utredningen Skola 2025PDF (pdf, 1.5 MB)

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-05-24
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se