Arbetsintegrerad lärarutbildning

  • Lön under hela studietiden
  • Teori blandat med praktiskt arbete
  • Yrkesmässigt försprång
  • Stora utvecklingsmöjligheter

Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Sandvikens kommun och Högskolan i Gävle kan du finansiera din lärarutbildning genom att jobba under din studietid. Nedan kan du se vilken utbildning vi erbjuder i år:

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9, matematik och teknik

Programmet vänder sig till dig som gillar matematik och teknik och vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 7-9. Utbildningen går på 75% studietakt, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5 år. Samtidigt arbetar du i skolan 50%.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Sandvikens kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever.

Din lön är minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen kan variera beroende på den sökandes bakgrund. Du kan komplettera med studiestöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Arbetsintegrerad utbildning - unik möjlighet

Arbetsintegrerad utbildning är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Sandvikens kommun. Det innebär att du samtidigt som du läser programmet är anställd på en skola i kommunen.

Du har en heltidsanställning där du jobbar 50 % och studerar 75% av tiden. Ditt anställningsavtal förnyas varje år under förutsättning att du klarar dina studier och dina åtaganden i skolan.

Du ansöker till programmet via antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Därefter söker du också en tjänst i en kommun i regionen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, ämnesstudier inom matematik och teknik samt verksamhetsförlagd utbildning.

Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, grupprocesser, ledarskap, betyg och bedömning.

Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i ämnena.

Antagningskrav, Högskolan Gävle

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov. Läs mer om behörighetskraven genom att följa denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krav på dig som söker lärartjänst i Sandvikens kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

  • Har god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
  • Har god förmåga att hantera utmaningar på ett lösningsorienterat sätt.
  • Har god förmåga att samarbeta.
  • Har förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Vanliga frågor och svar, FAQ 2021 - jobbstudier

Vilken lön får jag?

Du får minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt.

Får jag betalt under lov och ledigheter?

Ja, din lön gäller under alla de tolv månader som kontraktet gäller (kontraktet förnyas en gång per år).

Ska jag skatta på lönen?

Ja, du skattar enligt Skatteverkets tabell.

Vad händer om jag blir sjukskriven under en längre period?

Den första dagen du är sjuk gör du en sjukanmälan och karensavdrag görs i samband med sjukfrånvaro. Den 1 januari 2019 infördes karensavdrag som ersätts av karensdagen. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Arbetsgivaren betalar sjuklön till och med dag 14 och därefter ansöker du om sjukpenning från Försäkringskassan.

Vilka är villkoren för mig när jag har tagit examen?

Efter examen kan du söka lärarlegitimation och har möjlighet till en tillsvidaretjänst inom Sandvikens kommun.

Ska jag arbeta på samma skola under hela studietiden?

Ja, för att du och skolan ska få så goda förutsättningar som möjligt ska du arbeta på samma skola under hela studietiden. Om det visar sig att behoven förändras över tid tas detta upp till diskussion med dig.

Vad innebär det att leva upp till mina åtaganden?

Du förväntas fullfölja dina studier enligt högskolans regelverk och arbeta deltid på skolan. Du kommer bli anställd som obehörig lärare i Sandvikens kommun och du förväntas arbeta utifrån ledningsdeklarationen.

Givet är också att du är villig att ta in nya kunskaper och samarbeta med dina kollegor. Du tar din del av ansvaret för att du och din handledare har ett givande utbyte.

Kan jag söka studiestöd trots att jag har lön?

Ja, du kan söka studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Vad händer om jag hoppar av utbildningen?

Om du avbryter dina studier ska du skriftligen underrätta din närmaste chef inom en vecka från den dag utbildningen avbrutits.

Vad händer om jag säger upp min anställning?

Om du på eget initiativ avslutar anställningen under pågående avtalstid gäller uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) och kommunens kollektivavtal.

Måste jag söka utbildningen och anställningen separat?

Ja, utbildningen söker du via Högskolan Gävle Länk till annan webbplats. och anställningen söker du på Sandvikens kommun.

Jag som redan arbetar som lärare i kommunen, ska jag ändå söka tjänsten?

Ja, du ska söka tjänsten på nytt. I ansökningsformuläret anger du vilken tjänst du har just nu.

När kan jag söka?

Till Högskolan kan du söka till och med den 15 april och du kan söka tjänsten i Sandvikens kommun till och med den 25 april.

Hur görs urvalet till Högskolan?

Antagen till utbildningen som baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov.

Vad innebär 50 % undervisning på skolan i kombination med studietakt på 75 %?

Du arbetar halvtid på en skola samtidigt som du studerar på 75 % studietakt. Det kan mycket väl innebära en del hårt arbete, men eftersom arbetet och studierna integreras kommer synergieffekterna snabbt ge dig ett försprång. I perioder kan variationer förekomma beroende på studiebelastning och behovet i verksamheten.

När får jag antagningsbesked från Högskolan?

Under juli 2021 via antagning.se.

När får jag besked om anställning?

Besked om anställning ges löpande, dock tidigast efter antagningsbesked från Högskolan.

När börjar utbildningen/anställningen?

Hösten 2021. Exakt datum meddelas i samband med rekryteringen.

Så här ansöker du

Sök till Högskolan: Ansök via länken nedan senast den 15 april. OBS! Du som redan sökt till högskolan kan söka tjänsten på Sandvikens kommun till och med den 25 april. Ansök till Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök lärartjänsten i Sandvikens kommun: Ansök via länken nedan senast den 25 april.
Ansök till lärartjänst, Sandvikens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer information

Kontakt för dina frågor

Om det är något du undrar över, kontakta Marie Vesik, HR‑konsult på Kunskapsförvaltningen.

E-post: marie.vesik@edu.sandviken.se
Tfn: 026-24 12 09