Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sandvikens Familjecenter

Sandvikens Familjecenter arbetar med rådgivande, stödjande och behandlande insatser till familjer med barn och ungdomar. Familjer kan på eget initiativ söka hjälp eller erbjudas insatser via Barn- och familjeenheten eller Ungdomsenheten, bl.a via korttidskontakt.

Sandviken Familjecenters uppgift är att genom stöd till barnfamiljer förbättra villkoren för barn och ungdomar under deras uppväxt.

Sandvikens Familjecenters syfte är "att bistå familjer för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och ungdomar 0—19 år i Sandvikens kommun".

Målen är att:

  • allt familjearbete ska ske på systemisk grund där nätverket beaktas,
  • alla som kommer i kontakt med Sandvikens familjecenter skall uppleva sig bemötta med respekt,
  • alla familjer ska uppleva att kontakten med Sandvikens familjecenter har varit till hjälp,
  • samverkan med interna och externa verksamheter skall vidareutvecklas, samt
  • metoder för stöd och hjälp till familjer i behov av omfattande insatser ska vidareutvecklas och utgå från kunskapsbaserade metoder.

Insatserna från Sandvikens familjecenter är kostnadsfria.

Flera yrkeskompetenser

Familjecenter består i dag av 14 personer med olika yrkeskompetenser som kompletterar varandra och därigenom bidrar till ökad bredd i stödet till familjerna. I arbetsgruppen finns bl a socionomer, förskollärare, barnskötare, behandlingsassistent, fritidspedagog representerade. Vi arbetar oftast i team.

Kontakta oss

Förfrågan och ansökan sker via mottagningen. Hit kan man antingen ringa, skicka ett brev eller ett mail.

Maria Sparrnäs Åsbrink , mottagningen
026-24 14 52
E-postadress: familjecenter@sandviken.se

Helena Hedman, enhetschef
Besöksadress: Läkarstigen 3 Sandviken
Tel: 026-24 13 12
Fax nr: 026-25 34 50
E-post: helena.hedman@sandviken.se

Övrig information/länkar


Barnens rätt i samhället: www.bris.se

Sidan uppdaterad: 2017-03-27
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se