Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Arbetslivsnämnden 2018-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Kommunfullmäktige 2018-04-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kommunstyrelsen 2018-05-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollKallelser, protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Kallelse till kommunfullmäktige 2018-05-21
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenAngelica Lindberg
  DokumentProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 maj 2018, kl 17.00 OBS! På grund av renovering av stadshuset sammanträder kommunfullmäktige i Futurum, Sandbacka Park.

  Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

  Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

  Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats

  Hämta kallelse och bihanglänk till annan webbplats

  Föredragningslista

  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Allmänhetens frågor
  4. Valärenden
  5. Reglementeändringar utifrån Dataskyddsförordningen
  6. Ersättare för beslutsattestanter inom kommunfullmäktige från och med 1 juni 2018
  7. Svar på medborgarförslag om att upprätta ett övergångsställe
  8. Svar på medborgarförslag om fler ungdomsgårdar
  9. Svar på medborgarförslag om landsbygdsprogram
  10. Svar på motion från (KD) om fältassistenter
  11. Svar på motion från (M) om arbetskläder till förskolepersonal
  12. Svar på motion från (KD) om lokaler för företagande
  13. Svar på  interpellation från Per-Ola Grönberg (L) angående Göransson Arena AB
  14. Svar på interpellation från Per-Ola Grönberg (L) om det kommunaltekniska uppdraget
  15. Svar på interpellation Per-Ola Grönberg (L) om det fria skolvalet
  16. Svar på interpellation från Per-Ola Grönberg (L) om behovet av inomhushallar i kommunen
  17. Högbo Bruks AB, årsredovisning 2017
  18. Sandviken Energi AB, årsredovisning och koncernredovisning 2017
  19. Sandviken Energi Elnät AB, årsredovisning 2017
  20. Bångbro Kraft AB, årsredovisning 2017
  21. Sandviken Energi Vatten AB, årsredovisning 2017
  22. Sandvikenhus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2017
  23. Knuten Fastigheter HB, årsredovisning 2017
  24. Sandviken Nyttofastigheter AB, årsredovisning 2017
  25. Göransson Arena AB, årsredovisning 2017
  26. Sandvikens Specialfastigheter AB, årsredovisning 2017
  27. Sandvikens Stadshus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2017
  28. Sandvikens kommun, årsredovisning och koncernredovisning 2017
  29. Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
  30. Beviljande av ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden
  31. Beviljande av ansvarsfrihet för individ- och familjeomsorgsnämnden
  32. Beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
  33. Beviljande av ansvarsfrihet för kunskapsnämnden
  34. Beviljande av ansvarsfrihet för omsorgsnämnden
  35. Beviljande av ansvarsfrihet för krisledningsnämnden
  36. Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden
  37. Beviljande av ansvarfrihet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  38. Beviljande av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
  39. Beviljande av ansvarsfrihet för gemensam nämnd för verksamhetsstöd
  40. Beviljande av ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedelverksamheten, FoU välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
  41. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
  42. Frågor
  43. Handlingar för kännedom

  Monica Jacobsson
  Ordförande

 5. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2018-05-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2018-05-09 §§ 110-147
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Överförmyndarnämnden västra Gästrikland 2018-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer2018-04-24, §§42-64
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  SekreterareDalia Goro
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Omsorgsnämnd 2018-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 24-28
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2018-05-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2018-05-22 §§ 148-156
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-05-24 § 75 och § 83
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Utvecklingsutskottet 2018-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Serviceutskottet 2018-05-15
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Sidan uppdaterad: 2018-03-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se