Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Arbetslivsnämnden 2018-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2018-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2018-10-23 §§ 99-111
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Kunskapsnämnden 2018-10-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer103-111
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 4. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-10-23 §§ 156-174
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktige 2018-10-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollProtokoll och kallelser - Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Kallelse till kommunfullmäktige 2018-11-19
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Odengatan 37
  Ansvarig för kungörelsenAngelica Lindberg
  DokumentKallelse till Kommunfullmäktige
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 oktober 2018, kl 13.00
  Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.
  Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.
  Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.se samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningen
  Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

  Föredragningslista
  1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Allmänhetens frågor
  4. Valärenden
  5. Information om översiktsplan
  6. Svar på medborgarförslag om digitala hinder- och potthålskartor
  7. Svar på medborgarförslag om digital trygghetskarta
  8. Svar på medborgarförslag om fastigheter i Gysinge
  9. Svar på medborgarförslag om enklare rastställe i Färnebo
  10. Avtal om samverkan gemensam Företagshälsa och reglemente för företagshälsovårdsnämnden
  11. Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för FoU Välfärd och hjälpmedel
  12. Justering av 2018 års investeringsplan
  13. Justering av 2018 års exploateringsplan
  14. Skattesats 2019
  15. Budget för år 2019 med flerårsplan för åren 2020 och 2021
  16. Delårsrapport för Sandvikens kommun och kommunkoncern per 31 augusti 2018
  17. Taxa för tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
  18. Antagande av översiktsplan för Sandvikens kommun 2030
  19. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
  20. Frågor
  21. Handlingar för kännedom
  Monica Jacobsson
  Ordförande

 7. Kommunstyrelsen 2018-10-30
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kommunstyrelsen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Gästrike räddningstjänst 2018-10-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGästrike Räddningstjänst
  Paragrafer§ 21-24
  Förvaringsplats för protokolletGästrike Räddningstjänsts kansli
  SekreterareAgneta Holgersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämnden 2018-10-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§§ 56-63
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv beskrivning av tillkännagivandet här eller radera denna textrad

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-03-23
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se