Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslagstavla

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 2018-02-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer2018-02-20 §§10-28
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll 2018-02-20

 2. Kommunstyrelsen 2018-02-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelse
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Nedladdningsbart protokollKallelser, protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Omsorgsnämnden 2018-02-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer2018-02-20 §§ 6-13
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Mark- och miljödomstolen
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖvrigt
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Vid Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Bergviks Skog Plantor AB ansökt om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken för vattenuttag ur Färnebofjärden till plantskolan i Nässja utanför Österfärnebo i Sandvikens kommun. Vattenuttaget från Färnebofjärden till plantskolan har enligt ansökan pågått sedan 1955. Ansökan avser ett vattenuttag på som högst 1,5 miljoner m3 per år, med ett högsta flöde på 0,33 m3/s. Ansökan omfattar även prövning av befintliga anläggningsdelars laglighet enligt 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Verksamheten berör enligt ansökan fastigheten Sandviken Nässja 12:18. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

  Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen till Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 708, 831 28 Östersund eller via e-post mmd.ostersund@dom.se senast den 10 april 2018. Domstolens målnummer M 284-18 ska anges. Yrkanden om ersättning ska helst framställas skriftligen inom samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna.

  Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli.

  Kallelser och andra meddelanden införs i Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

 5. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2018-03-07 §§ 58-86
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Utvecklingsutskottet 2018-03-13
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Gästrike Räddningstjänsts räddningsdirektion 2018-02-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGästrike Räddningstjänst Räddningsdirektion
  Paragrafer§§1-5
  Förvaringsplats för protokolletGästrike Räddningstjänsts kansli
  SekreterareAgneta Holgersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2018-03-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2018-03-20 §§ 34-52
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Högbovägen 45
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-20
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareMartha Anderstedt
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Sidan uppdaterad: 2018-01-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se