Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon EKL 419
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer EKL 419 som stått uppställd under en längre period på parkeringen vid Killingvägen i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 18 augusti 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 2. Flytt av fordon RAP 063
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RAP 063 som stått uppställd under en längre period vid grönområdet intill Brännkärrsgatan och Jägargatan i Hofors har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 16 september 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon MJP 357
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer MJP 357 som stått uppställd under en längre period vid Coromantgatan i Sandviken har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 16 september 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 4. Samråd angående bygglov för mobilbasstation
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  En ansökan om bygglov för byggnation av en ny mobilbasstation, ett nytt 42 m torn med tillhörande teknikbod, har kommit in till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd från Vinnergi AB på fastigheten Skammora 6:1 på Rönningsberget 1 mil väster om Österfärnebo.

  Synpunkter lämnas skriftligen senast 2020-08-10 till: Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Sandvikens kommun, 811 80 Sandviken.

  Handlingar i ärendet finns på Medborgarservice i stadshuset, Odengatan 37, Sandviken, tel 026-24 00 00.

 5. Flytt av fordon RFA 468
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RFA 468 som stått uppställd under en längre period vid baldersplan i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 9 september 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 6. Flytt av fordon RLR 023
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RLR 023 som stått uppställd under en längre period Fredriksgatan 29 i Sandviken och har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 7. Flytt av fordon RPD 053
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RPD 053 som stått uppställd under en längre period Fredriksgatan 29 i Sandviken och har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 8. Flytt av fordon RBP 917
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RBP 917 som stått uppställd under en längre period vid Norra Lingbovägen i närheten av Tallbacken i Lingbo har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 7 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 9. Flytt av fordon RZS 747
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RZS 747 som stått uppställd under en längre period på Skolgatan i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 10. Flytt av fordon NFF 375
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer NFF 375 som stått uppställd under en längre period vid Stationsgatan i Sandviken har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 3 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

 11. Flytt av fordon NNN 945
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer NNN 945 som stått uppställd under en längre period på Tallbacksvägen i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 20 oktober 2020 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun

 12. Flytt av fordon EFD 612
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer EFD 612 som stått uppställd under en längre period på Stensvägen i Ockelbo har flyttats och skrotas med stöd av lagen (1982:129) 2§ 3st om flyttning av fordon i vissa fall.

Överklaga ett beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut som strider mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Det kallas för laglighetsprövning och måste göras inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. De prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2020-06-10
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se