Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon STP 733
  • Kungörelse flytt av fordon
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer STP 733 har omhändertagits och Sandvikens kommun har flyttat fordonet enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har varit felaktigt uppställd och varit fortlöpande uppställd på samma plats under minst tre dygn (2 § 1 st 2c.)

  Fordonet har blivit flyttad från stora torgets parkering och blivit uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär. Detta fordon finns att hämta ut på adressen Myrhagsgatan 8 mot en viss kostnad. Telefonnummer till AAA bildemontering är 026-79 100. Hämtas inte fordonet innan den 15 april övergår äganderätten till Sandvikens kommun.

 2. Flytt av fordon BUG 174
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer BUG 174 har omhändertagits och flyttats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt på AAA bildemontering i Skutskär. För att uthämta fordonet ska kostnad för flytt betalas på plats. Om inte fordonet hämtas innan den 4 april kommer äganderätten övergå till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon RRZ 539
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Skriv beskrivning av til

  Erat fordon med registreringsnummer RRZ 539 har omhändertagits och flyttats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt på AAA bildemontering i Skutskär. För att uthämta fordonet ska kostnad för flytt betalas på plats. Om inte fordonet hämtas innan den 7 april kommer äganderätten övergå till Sandvikens kommun.

   

 4. Flytt av fordon LXG 564
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer LXG 564 har omhändertagits och Sandvikens kommun har flyttat fordonet enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har varit felaktigt uppställd och varit fortlöpande uppställd vid Odengatan 1. Detta fordon finns att hämta ut på adressen Myrhagsgatan 10 i Skutskär mot att alla kostnader i samband med flyttningen av fordonet betalas på Hämtas inte fordonet ut innan den 1 april 2019 övergår äganderätten till Sandvikens kommun,

 5. Flytt av fordon PUD 455
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer PUD 455 har omhändertagits i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 15 mars 2019. Har fordonet inte hämtats ut innan detta datum tillfaller fordonet Sandvikens kommun. Vid hämtning av fordonet ska kostnad för flytt och uppställning betalas direkt till AAA bildemontering.

 6. Flytt av fordon röd Audi utan reg. vid Vallhovsvägen 114
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon utan registreringsnummer har omhändertagits i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 28 maj 2019. Har fordonet inte hämtats ut innan detta datum tillfaller fordonet Sandvikens kommun. Vid hämtning av fordonet ska kostnad för flytt och uppställning betalas direkt till AAA bildemontering

 7. Flytt av fordon PCX 017
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer PCX 017 som stått uppställd under en längre period vis Smassens väg 59-63 i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 1 april 2019 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 8. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland nämndsammanträde 2018-02-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Paragrafer15-22
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  SekreterareSofie Lindskog
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Gästrike Räddningstjänst 2019-02-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGästrike Räddningstjänst
  Paragrafer§ 4-9
  Förvaringsplats för protokolletGästrike Räddningstjänsts kansli
  SekreterareAgneta Holgersson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2019-03-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2019-03-06 §§ 40-57
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Omsorgsnämnden 2019-02-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Omsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Flytt av fordon ETD 733
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer ETD 733 har omhändertagits och Sandvikens kommun har flyttat fordonet enligt förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har varit felaktigt uppställd och varit fortlöpande uppställd på samma plats under minst sju dygn (2 § 3 st)

  Fordonet har blivit flyttad från stora torgets parkering och blivit uppställt hos AAA Bildemontering i Skutskär. Detta fordon finns att hämta ut på adressen Myrhagsgatan 8 mot en viss kostnad. Telefonnummer till AAA bildemontering är 026-791 00. Hämtas inte fordonet innan den 16 juni övergår äganderätten till Sandvikens kommun.

 13. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2019-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2019-03-19 §§ 58-59
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Utvecklingsutskottet 2019-03-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansUtvecklingsutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Serviceutskottet 2019-03-12
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansServiceutskottet
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Odengatan 37
  SekreterareAngelica Lindberg
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2019-03-19
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2019-03-19 § 39
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 17. Kultur- och fritidsnämnden 2019-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKultur- och fritidsförvaltningen, Köpmangatan 5-7
  SekreterareMartha Anderstedt
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Kultur- och fritidsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 18. Kunskapsnämnden 2019-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKunskapsnämnden
  Paragrafer§§ 23-34
  Förvaringsplats för protokolletKunskapsförvaltningen, Sätragatan 66
  SekreterareKarin Jankensgård
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

 19. Omsorgsnämnden 2019-03-19
  • Direktjusterad paragraf
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Paragrafer§ 24-25
  Förvaringsplats för protokolletOmsorgsförvaltningen, Hamngatan 12
  SekreterareMaria Thuman
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 20. Arbetslivsnämnden 2019-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbetslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArbetslivsförvaltningen, Vallhovskroken 3
  SekreterareTorbjörn Kvist
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Arbetslivsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 21. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2019-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2019-03-19 §§ 35-51
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 22. Individ- och familjeomsorgsnämnden 2019-03-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämnden
  Paragrafer2019-03-19 §§ 31-45
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Individ- och familjeomsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 23.   Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland nämndsammanträde 20190319
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  SekreterareDalia Goro
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Justerat protokoll

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-01-31
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se