Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Anslag och kungörelser

På anslagstavlan kan du ta del av tillkännagivanden, kungörelser samt anslag från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

 1. Flytt av fordon mörkblå Saab utan reg. vid Furuvägen 15
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon utan registreringsnummer från Furuvägen 15 i Storvik har omhändertagits i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 24 juli 2019. Har fordonet inte hämtats ut innan detta datum tillfaller fordonet Sandvikens kommun. Vid hämtning av fordonet ska kostnad för flytt och uppställning betalas direkt till AAA bildemontering

 2. Flytt av fordon SLA 014
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer SLA 014 som stått uppställd under en längre period viD Strandbadens grusparkering i Sandviken har flyttats i med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt 2 § 1 stycket Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 2 augusti 2019 då äganderätten övergår till Sandvikens kommun.

 3. Flytt av fordon, vit skåpbil utan reg.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon utan registreringsnummer har omhändertagits i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet finns uppställt hos AAA bildemontering i Skutskär till och med den 2 augusti 2019. Har fordonet inte hämtats ut innan detta datum tillfaller fordonet Sandvikens kommun. Vid hämtning av fordonet ska kostnad för flytt och uppställning betalas direkt till AAA bildemontering.

 4. Samråd om ny detaljplan för del av fastighet Tuna 3:1
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett förslag till ny detaljplan för datacenter, på del av fastighet Tuna 3:1 i Sandvikens kommun, är ute på samråd från den 1 juli till den 22 juli.

  Förslaget avviker inte från Sandvikens kommuns översiktsplan.

  Under samrådstiden finns handlingarna tillgängliga på sandviken.se/detaljplan -> Pågående planuppdrag -> Detaljplan för del av Tuna 3:1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Synpunkter ska lämnas under samrådstiden och skickas till vgs@sandviken.se eller med fysisk post till:

  Sandvikens kommun
  Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
  811 80 Sandviken

 5. Flytt av fordon TPT 515
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer TPT 515 har flyttats från infarten till Sursvavägen, (koordinater 60°37'51.1"N 16°49'48.9"E).

  Fordonet har skrotats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.


   

 6. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 2019-06-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Paragrafer2019-06-19 §§ 85-109
  Förvaringsplats för protokolletVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  SekreterareEva Nordén
  Nedladdningsbart protokollKallelser och protokoll, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Flytt av fordon DNJ 238
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer DNJ 238 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

  Beslutet kan inte överklagas.

   

 8. Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland nämndsammanträde 20190618
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndarnämnden
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarexpedition, Odengatan 34
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Flytt av fordon RXS 260
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer RXS 260 har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall.

  Beslutet kan inte överklagas.

 10. Individ- och familjeomsorgsnämndens utskott 2019-07-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansIndivid- och familjeomsorgsnämndens utskott
  Paragrafer2019-07-03 §§ 141-168
  Förvaringsplats för protokolletIndivid- och familjeomsorgsförvaltningen, Plangatan 5
  SekreterareAnna-Lena Birgersson Persson
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Flytt av fordon UME 979
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon med registreringsnummer UME 979 har omhändertagits och skrotats i Hofors kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Beslutet kan inte överklagas.

 12. Flytt av fordon från Värdshusvägen, Gysinge
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansVästra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  Förvaringsplats för handlingarnaVästra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Odengatan 37
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett fordon utan registreringsnummer har omhändertagits och skrotats i Sandvikens kommun med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:198) 2§ om flyttning av fordon i vissa fall. Fordonet har klassats som fordonsvrak och stått uppställt på Värdshusvägen i Gysinge.

Överklagan av beslut

Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Förvaltningsrätten kan bara pröva beslutets laglighet. Man prövar om kommunen följt de regler som gäller för kommunal verksamhet och det är den som överklagar som måste ange på vilket sätt beslutet strider mot gällande regler. Förvaltningsrätten prövar bara vad du själv angett och om beslutet är fel kan man upphäva beslutet. Förvaltningsrätten kan inte fatta något nytt beslut i ärendet.

Mer information om överklagan

Äldre protokoll

Samtliga protokoll från nämnder och styrelser finns samlade på sidan kallelser och protokoll

Sidan uppdaterad: 2019-06-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se