Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Adress- och fastighetsregister samt adresskalendrar

Adresskalender Gävleborgs län 1893-1896
Gefleborgs länskalender. Med beskrifning öfver länet 1893-1896. Utgiven av arkitekt Nils Nordén, Gefle 1893.
Gefleborgs Länskalender 1893 (OCR)_1-470, (1-498)PDF (pdf, 63.1 MB)

Gefleborgs Länskalender 1893 (OCR)_sid 471-490, (1-21)PDF (pdf, 3 MB)

 

Sandvikens adresskalender 1907
Gefle-Postens Adresskalender N:o II 1907.
Sandviken. Brukssamhälle i Högbo socken
Från kopia i Sandvikens kommunarkiv.
Sandvikens adresskalender 1907PDF (pdf, 25.6 MB)

 

Sandvikens adresskalender 1917
Adresskalender öfver Sandviken, Yttre Sandviken, Olsbacka, Seestaden och Barrsätra.
Med kalenderavdelning, adressavdelning, fastighets- och yrkesregister samt annonsavdelning och karta.
Utgiven år 1917 av Hugo Eklund och Petrus Sundin.
Tryck: Bröderna Rosenlöfs Tryckeri, Kungsgården
Från kopia i Sandvikens kommunarkiv.
Sandvikens adresskalender 1917PDF (pdf, 35.9 MB)

Adresskalender Storvik 1907
Gefle-Postens Adresskalender N:o I.
Storvik. Stationssamhälle i Ovansjö socken
Från kopia i Sandvikens kommunarkiv.  
Adresskalender Storvik 1907PDF (pdf, 6.2 MB)
Adresskalender Storvik 1907_Karta

 

Adresskalender Storvik 1921
Storvikskalendern utgavs av Olof Andersson, Storvik 1921.
Storvikskalendern 1921 (OCR)PDF (pdf, 18.1 MB)

 

Fastighetsregister över Sandvikens köping 1936
Registret omfattar fastigheter i Sandvikens köping 1936.
Ordningen är alfabetisk efter fastighetsbeteckning, alternativt gatuadress,  kopplat till ägare och boxadress.

Fastighetsregister A-Ö. Sandvikens köping 1936PDF (pdf, 30.4 MB)

 

Adressnummerförteckning för Sandvikens köping 1940
Innehåller gatu-, park- och kvartersnamn, ställdes samman år 1940 av stadsingenjör Thure Lydig, Sandvikens köping.
Adressnummerförteckning för Sandvikens köping 1940PDF (pdf, 14.1 MB)

 

Adressregister för del av Sandviken 1953
Sandvikens stadsbyggnadsnämnd beslutade 1952-05-29,
§ 216 efter stadsingenjören Rune Nyléns förslag till adressnumrering för Gävlevägen - Idrottsvägen - Högbovägen - Svarvargatan och mätningsingenjören
N. Henrik Blohm förslag till adressnumrering för Odengatan vilket godkändes 1952-04-17, § 158. 

Adressregistret visar dels de år 1952 fastställda adresserna, fastighetsbeteckning såsom tomt, stadsägoområde eller
del av sådant område och dessutom redovisas ägare
1953-01-01.
Adressförteckning för del av Sandviken 1953-01-01PDF (pdf, 3 MB)


Adress- o. telefonnummer för Årsunda 1969
Utgiven av Edvin Hedlund, stationsmästare vid posten i Årsunda.
Adress- och telefonkatalog för Årsunda 1969PDF (pdf, 9.8 MB)Telefonkatalog för Österfärnebo, utgiven 1970. 
Sammanställd av Tord Andersson -  Aina Eriksson - Gerhard Gustavsson
Utgivare: Österfärnebo kommun
Telefonkatalog för Österfärnebo 1970PDF (pdf, 9.3 MB)

 


Industrisamhället Sandviken får stadsrättigheter. 
Artikel av tillförordnade kommunalborgmästaren C. J. Högström i Svenska stadsförbundets tidskrift 1942.
Industrisamhället Sandviken får stadsrättigheter, Sv stadsförb tidskr 1942PDF (pdf, 5.1 MB)

 

Sidan uppdaterad: 2018-07-20
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se