Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Adress- och fastighetsregister samt adresskalendrar

Adresskalender Gävleborgs län 1893-1896
Gefleborgs länskalender. Med beskrifning öfver länet 1893-1896. Utgiven av arkitekt Nils Nordén, Gefle 1893.
Gefleborgs Länskalender 1893 (OCR)_1-470, (1-498)PDF (pdf, 63.1 MB)

Gefleborgs Länskalender 1893 (OCR)_sid 471-490, (1-21)PDF (pdf, 3 MB)

 

Sandvikens adresskalender 1907
Gefle-Postens Adresskalender N:o II 1907.
Sandviken. Brukssamhälle i Högbo socken
Från kopia i Sandvikens kommunarkiv.
Sandvikens adresskalender 1907PDF (pdf, 25.6 MB)

 

Sandvikens adresskalender 1917
Adresskalender öfver Sandviken, Yttre Sandviken, Olsbacka, Seestaden och Barrsätra.
Med kalenderavdelning, adressavdelning, fastighets- och yrkesregister samt annonsavdelning och karta.
Utgiven år 1917 av Hugo Eklund och Petrus Sundin.
Tryck: Bröderna Rosenlöfs Tryckeri, Kungsgården
Från kopia i Sandvikens kommunarkiv.
Sandvikens adresskalender 1917PDF (pdf, 35.9 MB)

 

Adresskalender Storvik 1921
Storvikskalendern utgavs av Olof Andersson, Storvik 1921.
Storvikskalendern 1921 (OCR)PDF (pdf, 18.1 MB)

 

Fastighetsregister över Sandvikens köping 1936
Registret omfattar fastigheter i Sandvikens köping 1936.
Ordningen är alfabetisk efter fastighetsbeteckning, alternativt gatuadress,  kopplat till ägare och boxadress.

Fastighetsregister A-Ö. Sandvikens köping 1936PDF (pdf, 30.4 MB)

 

Adressnummerförteckning för Sandvikens köping 1940
Innehåller gatu-, park- och kvartersnamn, ställdes samman år 1940 av stadsingenjör Thure Lydig, Sandvikens köping.
Adressnummerförteckning för Sandvikens köping 1940PDF (pdf, 14.1 MB)

 

Adressregister för del av Sandviken 1953
Sandvikens stadsbyggnadsnämnd beslutade 1952-05-29,
§ 216 efter stadsingenjören Rune Nyléns förslag till adressnumrering för Gävlevägen - Idrottsvägen - Högbovägen - Svarvargatan och mätningsingenjören
N. Henrik Blohm förslag till adressnumrering för Odengatan vilket godkändes 1952-04-17, § 158. 

Adressregistret visar dels de år 1952 fastställda adresserna, fastighetsbeteckning såsom tomt, stadsägoområde eller
del av sådant område och dessutom redovisas ägare
1953-01-01.
Adressförteckning för del av Sandviken 1953-01-01PDF (pdf, 3 MB)


Adress- o. telefonnummer för Årsunda 1969
Utgiven av Edvin Hedlund, stationsmästare vid posten i Årsunda.
Adress- och telefonkatalog för Årsunda 1969PDF (pdf, 9.8 MB)Telefonkatalog för Österfärnebo, utgiven 1970. 
Sammanställd av Tord Andersson -  Aina Eriksson - Gerhard Gustavsson
Utgivare: Österfärnebo kommun
Telefonkatalog för Österfärnebo 1970PDF (pdf, 9.3 MB)

 


Industrisamhället Sandviken får stadsrättigheter. 
Artikel av tillförordnade kommunalborgmästaren C. J. Högström i Svenska stadsförbundets tidskrift 1942.
Industrisamhället Sandviken får stadsrättigheter, Sv stadsförb tidskr 1942PDF (pdf, 5.1 MB)

 

Sidan uppdaterad: 2017-10-12
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se