Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Ta del av handlingar

De handlingar som finns i diariet kan man ta del av genom att ta kontakt med registratorn för respektive diarium. Det är alltid gratis att ta del av handlingen, men om man vill ha en kopia tar kommunen ut en avgift för detta. Om en myndighet av någon anledning inte lämnar ut en handling, till exempel för att den är sekretess­belagd, har man alltid rätt att överklaga beslutet.

Genom de första bokstäverna i ärendets diarienummer kan du se vilket diarium som handlingen kommer ifrån och därigenom få vägledning vart du ska vända dig för att ta del av handlingen.
Exempel: Diarienummer KS2012/47 kommer från kommunstyrelsens diarium.

Kontaktpersoner/registratorer för de olika diarierna finns i nedanstående förteckning.

Observera! Från och med 1 april 2016 ändrade Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) namn till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd (VGS).

Kontaktpersoner/registratorer för kommunens diarier


Nämnd

Registrator

Tel. nr

E-post, nämnd

AN

Arbetslivsnämnden

Torbjörn Kvist

026-241739

arbetslivsnamnden@sandviken.se

IFO

Individ- och familjeomsorgs­nämnden

Anna-Lena Birgersson Persson

026-241559

individ.familjeomsorg@sandviken.se

KN

Kultur och fritidsnämnden

Martha Anderstedt

026-241103

kultur.fritidsnamnden@sandviken.se

KS

Kommunstyrelsen

Susanna Gaddenius

026-241186

kommun@sandviken.se

KUN

Kunskapsnämnden

Karin Jankensgård

026-241849

kunskapsnamnd@sandviken.se

OMS

Omsorgsnämnden

Margita Lövgren

026-241337

omsorgsnamnden@sandviken.se

VGS

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Eva Nordén

026-241441

vgs@sandviken.se


Vid begäran av en handling sker sekretessprövning av handlingen.

All behandling av personuppgifter regleras av Dataskyddsförordningen.
Mer information om dataskyddsförordningen GDPR

Sidan uppdaterad: 2020-02-27
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se