Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Allmänhetens frågestund

I samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden hålls en allmänhetens frågestund. En halvtimme anslås till frågestunden som ska ligga först under sammanträdestiden.

En fråga kan lämnas via skriftligen som brev, fax eller e-post och ska senast lämnas in tre arbetsdagar innan sammanträdet.

Svar på frågan garanteras inte alltid. Om inte svar kan lämnas direkt, tas frågan upp vid nästa frågestund. Frågeställaren behöver inte vara närvarande fysiskt men svaret lämnas enbart muntligt vid frågestunden.

Ordföranden avgör om och när en fråga ska besvaras.

Skicka din fråga till

E-post: kommun@sandviken.se
Brev: Sandvikens kommun, Kommunledningskontoret, 811 80 Sandviken
Fax: 27 39 80

 

Sidan uppdaterad: 2016-11-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se