Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 12 juni 2017, kl 13.15

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via Webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Demokratipris 2017
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Allmänhetens frågor
5. Information
6. Valärenden
7. Uppföljning av balanserad styrning, fullmäktiges mål per sista april   
8. Medborgardialog
9. Delägarskap i Inera AB
10. Utredning om fritt wi-fi i Sandvikens kommun
11. Befolkningsprognos
12. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
13. Investering Centralköket, utökning av budget
14. Budgetramar för år 2018-2020
15. Svar på motion om Sandviken som en ekokommun
16. Svar på motion från (SD) om gratis halkskydd till alla över 65 år och äldre
17. Svar på motion från (M) om undersköterskors arbetsuppgifter
18. Svar på motion från (L) om omklädningsrummen på skolan
19. Utredning av återinförande av habiliteringsersättning
20. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
21. Frågor
22. Handlingar för kännedom

 
Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2017-06-08
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se