Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 20 mars 2017, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

 • 1. Upprop
  2. Val av justerare
  3. Allmänhetens frågor
  4. Information
  5. Valärenden
  6. Revidering av reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
  7. Folkhälsoprogram – Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020
  8. Svar på medborgarförslag om fler hundlatriner runt om i Sandviken
  9. Svar på medborgarförslag om förskola i Björksätra
  10. Svar på medborgarförslag om att rensa Kanalen
  11. Svar på medborgarförslag om att bygga till Parkbadet med en träningsbassäng för varma träningsbad för funktionsnedsatta
  12. Svar på medborgarförslag om ny stor idrottshall i Storvik
  13. Svar på motion från (V) om feministiskt självförsvar
  14. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
  15. Kompletterande svar på fråga från Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) om kunskapsnämnden anmält intresse och ansökt om medel för att förbättra utomhusmiljöerna på skolorna i Sandvikens kommun
  16. Frågor
  17. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2017-03-10
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se