Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 13 december 2021 kl 17:00.

På grund av ökad risk för smittspridning av coronaviruset kommer sammanträdet att genomföras med 31 ledamöter.

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset. Tänk på att hålla avstånd till andra personer och att stanna hemma om du känner symtom.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV på sandviken.se och via Radio Sandviken. I efterhand kan du titta på de ärenden du är intresserad av via webb-TV.
Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige utgår även fortsättningsvis till följd av coronaviruset och smittorisk.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Inledning


2.

Upprop


3.

Val av justerare


4.

Godkännande av dagordning


5.

Information


6.

Allmänhetens frågor


7.

Valärenden


8.

Svar på medborgarförslag om staty över Sigrid Göransson och fontän i Dal-Britas damm


9.

Svar på medborgarförslag om minigolfbana vid Hedåskiosken


10.

Svar på medborgarförslag om mötesplats och plats för spontanidrott i Östanbyn


11.

Svar på medborgarförslag om att utveckla Storviksbadet genom dialog med invånare


12.

Svar på medborgarförslag om att revidera utlåtande om skicket på Storviksbadet


13.

Svar på medborgarförslag om att upplåta kommunal mark till företag som vill satsa på orten


14.

Svar på medborgarförslag om hundgård i Åshammar


15.

Borgensramar för bolagen för 2022


16.

Borgensavgifter inför 2022


17.

Ramar för vidareutlåning till bolagen för år 2022


18.

Ramjustering kommunbidrag till yrkeshögskoleutbildning budget 2022


19.

Ramjustering kommunbidrag 2022 klimatanpassningsarbete


20.

Avslutande av nuvarande bolagsordning Bångbro Kraft AB


21.

Reviderade riktlinjer för grafisk organisation och användning av Sandvikens kommuns logotyp


22.

Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete för mandatperioden 2022-2025


23.

Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen


24.

Justering av säsongskortsavgifter för gruppträning för ungdom och senior på Parkbadet


25.

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst


26.

Ledamöternas frågor


27.

Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor


28.

Handlingar för kännedom


Kafé Fullmäktige utgår

Kafé Fullmäktige utgår under detta sammanträde.