Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den  14 juni 2021 kl 13:00.

Sammanträdet, som är offentligt, leds från Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset. Samtliga ledamöter deltar dock digitalt på distans.

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset. Under rådande omständigheter och med smittoläget rekommenderas dock att allmänheten ser sammanträdet via webb-TV. Sändningen finns även tillgänglig i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet på Radio Sandviken.

Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige utgår även fortsättningsvis till följd av coronaviruset och smittorisk.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Allmänhetens frågor

4.

Valärenden

5.

Svar på medborgarförslag om VA-områden

6.

Förlängd disponeringstid utdelning från värdeöverföring Sandvikenhus AB

7.

Införande av CTC-vetenskapligt grundat system för riktade förebyggande åtgärder

8.

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid

9.

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021

10.

Sandviken kommuns rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

11.

Utökning av medel till omställning av Vallhovsskolan till en F-3 enhet

12.

Köp av Fastigheterna Norrberg 10:49 och 10:51

13.

Försäljning del av Gysinge 1:24

14.

Slutredovisning av särskilt utvalda investeringsprojekt färdigställda 2020

15.

Befolkningsprognos 2021

16.

Budgetramar för år 2022-2024, drift och investeringar

17.

Storviksbadet

18.

Styrning och ledning - Framtagande av kommunfullmäktiges strategiska områden

19.

Styrning och ledning - Klassificeringsstruktur styrdokument

20.

Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

21.

Handlingar för kännedom

Kafé Fullmäktige utgår

Kafé Fullmäktige utgår under detta sammanträde.