Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 december 2018, kl 17.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Miljöpris 2018  
2. Upprop  
3. Val av justerare  
4. Allmänhetens frågor  
5. Avsägelser och fyllnadsval 
6. Valärenden 
7. Inkallelse av ersättare i styrelser och nämnder i partigruppsordning
8. Borgensramar för bolagen för år 2019 
9. Borgensavgifter inför 2019
10. Ramar för vidareutlåning till bolagen för år 2019 
11. Upphävande av taxa för nyttjande av kommunens geodata
12. Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) 2020  
13. Svar på medborgarförslag om laddstolpar till elbilar  
14. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer   
15. Frågor  
16. Handlingar för kännedom  

Monica Jacobsson
Ordförande

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2018-12-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se