Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 19 december 2016, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

 

1.

 

 

Upprop

 

 

2.

 

 

Val av justerare

 

 

3.

 

 

Miljöpris 2016

 

 

4.

 

 

Allmänhetens frågor

 

 5.


 6.

 

Information

 

Valärenden

 

 

7.

 

 

Arbetsordning kommunfullmäktige

 

 

8.

 

 

Revidering av samverkansavtal avseende gemensam överförmyndare

 

 

9.

 

 

Revidering av kommunal taxa kart- och mättjänster

 

 

10.

 

 

Införande av förmånsintyg rörande omsorgsresor till och från daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

 

 

11.

 

 

Policy för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pensionsreserv

 

 

12.

 

 

Ramar för vidareutlåning till bolagen 2017

 

 

13.

 

 

Avgifter för borgen och vidareutlåning till de kommunala bolagen under år 2017

 

 

14.

 

 

Borgensramar för de kommunala bolagen under år 2017

 

 

15.

 

 

Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), inklusive fullmäktiges övergripande målsättningar mål och mått för år 2018

 

 

16.

 

 

Svar på medborgarförslag om informationscentral

 

 

17.

 

 

Svar på medborgarförslag om papperskorgar

 

 

18.

 

 

Svar på medborgarförslag om att anställa en neurologoped som ansvarar för rehabiliteringen av äldre personer på boenden/i hemmet gällande tal-, språk- och sväljningssvårigheter

 

 

19.

 

 

Svar på medborgarförslag om kolonilotter

 

 

20.

 

 

Svar på medborgarförslag om kommunekolog

 

 

21.

 

 

Svar på interpellation från Per-Ola Grönberg (L) om inomhusidrott

 

 

22.

 

 

Svar på interpellation från Per-Ola Grönberg (L) om skadegörelse

 

 

23.

 

 

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

 

 

24.

 

 

Frågor

 

 

25.

 

 

Handlingar för kännedom

 


Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2017-01-04
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se