Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 maj 2018, kl 17.00 OBS! På grund av renovering av stadshuset sammanträder kommunfullmäktige i Futurum, Sandbacka Park.

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Valärenden
5. Reglementeändringar utifrån Dataskyddsförordningen
6. Ersättare för beslutsattestanter inom kommunfullmäktige från och med 1 juni 2018
7. Svar på medborgarförslag om att upprätta ett övergångsställe
8. Svar på medborgarförslag om fler ungdomsgårdar
9. Svar på medborgarförslag om landsbygdsprogram
10. Svar på motion från (KD) om fältassistenter
11. Svar på motion från (M) om arbetskläder till förskolepersonal
12. Svar på motion från (KD) om lokaler för företagande
13. Svar på  interpellation från Per-Ola Grönberg (L) angående Göransson Arena AB
14. Svar på interpellation från Per-Ola Grönberg (L) om det kommunaltekniska uppdraget
15. Svar på interpellation Per-Ola Grönberg (L) om det fria skolvalet
16. Svar på interpellation från Per-Ola Grönberg (L) om behovet av inomhushallar i kommunen
17. Högbo Bruks AB, årsredovisning 2017
18. Sandviken Energi AB, årsredovisning och koncernredovisning 2017
19. Sandviken Energi Elnät AB, årsredovisning 2017
20. Bångbro Kraft AB, årsredovisning 2017
21. Sandviken Energi Vatten AB, årsredovisning 2017
22. Sandvikenhus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2017
23. Knuten Fastigheter HB, årsredovisning 2017
24. Sandviken Nyttofastigheter AB, årsredovisning 2017
25. Göransson Arena AB, årsredovisning 2017
26. Sandvikens Specialfastigheter AB, årsredovisning 2017
27. Sandvikens Stadshus AB, årsredovisning och koncernredovisning 2017
28. Sandvikens kommun, årsredovisning och koncernredovisning 2017
29. Beviljande av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
30. Beviljande av ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden
31. Beviljande av ansvarsfrihet för individ- och familjeomsorgsnämnden
32. Beviljande av ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
33. Beviljande av ansvarsfrihet för kunskapsnämnden
34. Beviljande av ansvarsfrihet för omsorgsnämnden
35. Beviljande av ansvarsfrihet för krisledningsnämnden
36. Beviljande av ansvarsfrihet för valnämnden
37. Beviljande av ansvarfrihet för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
38. Beviljande av ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
39. Beviljande av ansvarsfrihet för gemensam nämnd för verksamhetsstöd
40. Beviljande av ansvarsfrihet för gemensam nämnd för hjälpmedelverksamheten, FoU välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län
41. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
42. Frågor
43. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2018-05-09
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se