Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommunfullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 20 februari 2017, kl 17:00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och via Webb-TV på www.sandviken.se.
Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

 • 1. Upprop
 • 2. Val av justerare
 • 3. Allmänhetens frågor
 • 4. Information
 • 5. Valärenden
 • 6. Nytt valdistrikt i centrala Sandviken
 • 7. Fastställande av beräkningsgrund, avseende kyrkoavgift, för taxor gällande äldre och personer med funktionshinder
 • 8. Utredning av återinförande av habiliteringsersättning
 • 9. Svar på medborgarförslag om att mata änder vid Kanalen
 • 10. Svar på medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor
 • 11. Svar på medborgarförslag om Citybikes
 • 12. Svar på medborgarförslag om lekpark i Säljan
 • 13. Svar på medborgarförslag om lekpark i Hillsta, Kungsgården
 • 14. Svar medborgarförslag om att bygga en mindre racerbana för bilar
 • 15. Svar på medborgarförslag om bil-, gång- och cykeltrafik på Linggatan
 • 16. Svar på motion från (KD) om en valkrets
 • 17. Svar på motion från (KD) om Sandviken som en ekokommun
 • 18. Svar på motion från (SD) om vakgaranti inom Sandvikens kommuns omsorg
 • 19. Svar på motion från (M), (KD), (L) om suicidprevention
 • 20. Svar på motion från (V) om att förbjuda cirkusar med vilda djur på kommunal mark
 • 21. Svar på interpellation från Leif Jönsson (KD) om lärares behörigheter
 • 22. Svar på interpellation från Nils Gunnar Kempe (L) om tryckfrihet
 • 23. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer 
 • 24. Frågor
 • 25. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2017-02-19
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se