Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndag 18 september 2023 kl 17:00.

Sammanträdet är offentligt och du som medborgare är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV på sandviken.se och via Radio Sandviken. I efterhand kan du titta på de ärenden du är intresserad av via webb-TV.
Läs mer om direktsändningen

Välkommen till Kafé Fullmäktige

Välkommen till Kafé Fullmäktige ca kl. 18:30 på våning 3 i Stadshuset (en trappa upp från foajén). Där har du möjlighet att fika och få en pratstund med fullmäktiges ledamöter.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Gästrike Återvinnare informerar om avfallstaxa 2024

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av dagordning

5.

Allmänhetens frågor

6.

Valärenden

7.

Val av nämndemän till tingsrätten 2024-2027

8.

Svar på medborgarförslag om 15 timmars förskola

9.

Svar på medborgarförslag om att sluta med 1-1-satsningen i skolan

10.

Införande av medborgarinitiativ i Sandvikens kommun

11.

Dispens Järbo valdistrikt

12.

Antagande av detaljplan för del av Lövbacken 2:1 med flera i Sandvikens kommun, Gävleborgs län

13.

Inriktningsbeslut framtida kommunkoncern

14.

Reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst i Gävleborgs län

15.

Korrigerat belopp - Flytt av ansvar för skolskjuts och elevresor, Sandviken

16.

Korrigerat belopp - Färdtjänst och riksfärdtjänst, Sandviken

17.

Laddinfrastruktur - förändrat uppdrag till Sandviken Energi AB

18.

Risk- och sårbarhetsanalys

19.

Avfallstaxa 2024

20.

Plan för mål och riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk

21.

En kommun fri från våld

22.

Kalendarium 2024

23.

Årssammanställning donationsfonder gemensam placering 2022

24.

Årsredovisning och revisionsberättelse Viktor Magnussons premie- och stipendiefond

25.

Årsredovisning och revisionsberättelse Stiftelsen Fonden för partiellt arbetsföra

26.

Årsredovisning och revisionsberättelse Stiftelsen Aina Anderssons Minnesfond

27.

Årsredovisning och revisionsberättelse Stiftelsen för stöd till företagsinriktade ungdomar

28.

Årsredovisning och revisionsberättelse Viktor o Lotten Folins Donationsfond

29.

Utebliven utdelning ur donationsfonder

30.

Svar på motion från (KD) om våld i nära relationer hos äldre

31.

Svar på motion från (KD) om föräldrautbildning för barns säkerhet på internet

32.

Svar på interpellation från Maria Hagström (MP) om resursskola i Sandvikens kommun

33.

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

34.

Ledamöternas frågor

35.

Handlingar för kännedom