Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 oktober 2018, kl 17.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Sammanträdet öppnas
2. Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 15 oktober 2014 - 14 oktober 2018
3. Upprop
4. Val av justerare
5. Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i Kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod
6. Val av revisorer inklusive ordförande och vice ordförande
7. Val av valberedning
8. Allmänhetens frågor
9. Valärenden
10. Riktlinjer för ortnamnsverksamhet och adressättning i Sandvikens kommun
11. Antagande av detaljplan för del av Tuna 3:1 samt Tuna 3:3, ”Tuna handelsområde”
12. Öppna geodata och finansiering av GIS i den digitala samhällsbyggnadsprocessen, Sandvikens kommun
13. Svar på medborgarförslag om förbud mot att rasta hundar på skolgårdar
14. Svar på medborgarförslag om flytt av brevlådor
15. Svar på motion från (SD) om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott
16. Svar på motion från (V) om att utarbeta handlingsplan mot sexuella trakasserier och övergrepp
17. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
18. Frågor
19. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2018-10-11
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se