Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 mars 2018, kl 17.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken. OBS. På grund av renovering är endast entrén från Jansasparken öppen.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via Webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

 • 1. Upprop
 • 2. Val av justerare
 • 3. Allmänhetens frågor
 • 4. Information
 • 5. Valärenden
 • 6. Delegation av markförsäljning gällande Tuna 3:1
 • 7. Ramjustering avseende driftkostnader BJ Arena
 • 8. Avgift för tredje barnet på förskola och fritidshem
 • 9. Ekonomiska styrprinciper för Sandvikens kommun
 • 10. Kriterier för trygghetsboenden
 • 11. Utökning av verksamhetsområde Hillsta
 • 12. Svar på medborgarförslag om att inrätta ett hospice i Sandvikens sjukhus
 • 13. Svar på medborgarförslag om belysning av stenvalvet till stenbron i Norrbro, Järbo
 • 14. Svar på medborgarförslag om utegym i Stadsparken
 • 15. Svar på motion (SD) om familjematematik
 • 16. Svar på motion från (KD) om uppföljning av motioner – bifallna och besvarade
 • 17. Svar på interpellation från Nils-Gunnar Kempe (L) om besöksnäringen och naturturism
 • 18. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
 • 19. Frågor
 • 20. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2018-03-17
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se