Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 juni 2018, kl 13.00 OBS! På grund av renovering av stadshuset sammanträder kommunfullmäktige i Futurum, Sandbacka Park.

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Demokratipris 2018
2. Upprop
3. Val av justerare
4. Allmänhetens frågor
5. Valärenden
6. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål per april
7. Reglementen ärende i nämnd
8. Utvärdering Medborgarservice
9. Redovisning motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år
10. Befolkningsprognos
11. Budgetramar för år 2019-2021
12. Svar på medborgarförslag om papperskorgar vid busshållplatser i Storvik
13. Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro mellan resecentrum och Göransson Arena
14. Svar på medborgarförslag om grusparkeringen norr om Göransson arena
15. Svar på medborgarförslag om signalen Fara och Faran över
16. Svar på interpellation från Nils-Gunnar Kempe om mikronät
17. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
18. Frågor
19. Handlingar för kännedom

Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2018-05-31
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se