Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 8 juni 2020 kl 13:00.

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset.

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset. Under rådande omständigheter och med smittoläget rekommenderas dock att allmänheten ser sammanträdet via webb-TV. Sändningen finns även tillgänglig i efterhand.

Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige utgår även fortsättningsvis till följd av coronaviruset och smittorisk.

Kallelse och bihang

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Allmänhetens frågor

4.

Valärenden

5.

Svar på återremitterat medborgarförslag om skolskjutsar till Avesta

6.

Svar på medborgarförslag om översvämningsdrabbad viadukt #1

7.

Svar på medborgarförslag om översvämningsdrabbad viadukt #2

8.

Svar på medborgarförslag om översvämningsdrabbad viadukt #3

9.

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett års tid

10.

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020

11.

Ändring i reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län

12.

Ändring i reglemente för företagshälsovårdsnämnden

13.

Kommunal borgen

14.

Befolkningsprognos år 2020

15.

Budgetramar för år 2021-2023, drift och investeringar

16.

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

17.

Frågor

18.

Handlingar för kännedomKafé Fullmäktige utgår

Kafé Fullmäktige utgår under detta sammanträde.

Sidan uppdaterad: 2020-05-28
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se