Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 10 juni 2019, kl 13.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Helena Jäderkvist en vecka innan sammanträdet. Helena Jäderkvist, kommunsekreterare, 026-24 11 73, helena.jaderkvist@sandviken.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1.

Demokratipris 2019

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Allmänhetens frågor

5.

Valärenden

6.

Svar på medborgarförslag om att ”låna en Sandvikenbo”

7.

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år

8.

Vatten- och avloppsplan för Sandvikens kommun

9.

Slutredovisning av exploateringsprojekt färdigställda 2018

10.

Slutredovisning av större investeringsprojekt färdigställda 2018

11.

Ersättare för beslutsattestanter i kommunfullmäktige

12.

Befolkningsprognos 2019

13.

Preliminära budgetramar för år 2020 med flerårsplan för åren 2021 och 2022

14.

Avgiftsbelagda skidspår och mountainbikeleder på Högbo Bruk

15.

Svar på interpellation från Lillemor Mauritzdotter Nylén (V) om Arbetsförmedlingens neddragning i kommunen

16.

Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) gällande tolkning av bolagsordning

17.

Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) gällande avskrivningar och osäkra kundfordringar i våra kommunala bolag

18.

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

19.

Frågor

20.

Handlingar för kännedom

 

Sidan uppdaterad: 2019-05-29
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se