Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder
måndagen den 18 december 2017, kl 17.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktiges sessionssal i Stadshuset, Odengatan 37, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen. Åhörarläktare finns 1 trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via Webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Miljöpris 2017
4. Allmänhetens frågor
5. Valärenden
6. Information om lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
7. Förslag till taxa för tillsyn och tillstånd 2018 Gästrike räddningstjänst
8. Avkastningskrav på Sandvikenhus AB
9. Avkastningskrav på Sandviken Energi AB
10. Borgensramar för bolagen för år 2018
11. Borgensavgifter för 2018
12. Ramar för vidareutlåning till bolagen för år 2018
13. Reviderad styrmodell mot Vision 2025
14. Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), inklusive fullmäktiges målsättningar mål och mått för 2019
15. Svar på medborgarförslag om träningshinderbana
16. Svar på motion från (M) hedersrelaterat våld
17. Svar på interpellation från Nils-Gunnar Kempe (L) angående uthyrning av solceller
18. Svar på interpellation från Nils-Gunnar Kempe (L) kommunranking företagsklimat
19. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
20. Frågor
21. Handlingar för kännedom

 
Monica Jacobsson
Ordförande

Sidan uppdaterad: 2017-12-07
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se