Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till Kommun­fullmäktige

Sandvikens Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 23 april 2019, kl 17.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Futurum, Sandbacka Park, Sandviken.

Allmänheten hälsas välkommen att deltaga som åskådare. Eventuella gruppbesök måste kontakta kommunsekreterare Angelica Lindberg en vecka innan sammanträdet. Angelica Lindberg, kommunsekreterare, 026-24 11 73, angelica.lindberg@sandviken.

Sammanträdet direktsänds via Radio Sandviken, www.radiosandviken.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Allmänhetens frågor
4. Valärenden
5. IT-utrustning till förtroendevalda
6. Tillämpningsanvisningar gällande riksfärdtjänst och färdtjänst Gävleborgs län
7. Justering av 2019 års exploateringsplan
8. Justering av 2019 års investeringsplan
9. Samordning av kultursponsring
10. Upphävande av policy för mobiltelefonantenner och telemast i Sandvikens kommun
11. Godkännande av bildande, förvärv och försäljning av aktiebolag i Sandvikenhus AB
12. Svar på medborgarförslag avseende gruppboende för strokedrabbade ålder 60-70
13. Svar på medborgarförslag om skolskjuts till Horndal
14. Svar på medborgarförslag om skolskjuts till Horndal
15. Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) om parkering med P-skiva
16. Svar på interpellation från Jonny Bratberg (M) om Sandviken kommuns fastigheter
17. Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
18. Frågor
19. Handlingar för kännedom

Hittade du informationen du sökte?

Sidan uppdaterad: 2019-04-11
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se