Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 oktober 2020 kl 17:00.

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset.

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset. Under rådande omständigheter och med smittoläget rekommenderas dock att allmänheten ser sammanträdet via webb-TV. Sändningen finns även tillgänglig i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet på Radio Sandviken.

Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige utgår även fortsättningsvis till följd av coronaviruset och smittorisk.

Kallelse och bihang

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista

1.

Information om Avfallstaxa 2021

2.

Information om arbetet med en utvecklad styrning- och ledningsprocess

3.

Upprop

4.

Val av justerare

5.

Allmänhetens frågor

6.

Valärenden

7.

Svar på medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Stadsparken

8.

Svar på medborgarförslag om hundrastgård på grönområdet väster om Mossvägen

9.

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i centrala Sandviken

10.

Svar på medborgarförslag om att införa 80-90-100-modellen för anställda i Sandvikens kommun

11.

Svar på medborgarförslag om skolpolicy för anmälan av misstänkta brott

12.

Avfallstaxa 2021

13.

Slutredovisning av särskilt utvalda investeringsprojekt färdigställda 2019

14.

Svar på motion från (V) om hållbarhetsstrateg

15.

Svar på motion från (MP) om utvärdering av 1-1

16.

Svar på motion från (V) om att ta fram en arbetsmarknadspolitisk handlingsplan

17.

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

18.

Ledamöternas frågor

19.

Handlingar för kännedom

Kafé Fullmäktige utgår

Kafé Fullmäktige utgår under detta sammanträde.

Sidan uppdaterad: 2020-10-07
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se