Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndag 19 september 2022 kl 17:00.

Sammanträdet är offentligt och du som medborgare är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset.

Sammanträdet direktsänds via webb-TV på sandviken.se och via Radio Sandviken. I efterhand kan du titta på de ärenden du är intresserad av via webb-TV.
Läs mer om direktsändningen

Välkommen till Kafé Fullmäktige

Under mötets fikapaus är du som medborgare välkommen att fika och få en pratstund med kommunfullmäktiges ledamöter. Kafé Fullmäktige äger rum cirka kl. 18:30 i Stadshusets foajé.

Föreläsning om Agenda 2030 i Sandvikens kommun

Den 25 september 2015 enades FN:s medlemsländer om Agenda 2030, en handlingsplan för hållbar utveckling som ska vara genomförd 2030. Kommunerna har en central roll i Sveriges fullföljande av de 17 målen och allt fler kommuner implementerar Agenda 2030 i sina verksamheter. Karin Svärd Hertel och Åsa Sund från Greengoat berättar om Agenda 2030 och ger sina perspektiv på hur man som kommun kan arbeta med frågan.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Föreläsning om Agenda 2030

2.

Information från kommundirektören om uppföljning av nämndernas strategiska mål

3.

Upprop

4.

Val av justerare

5.

Godkännande av dagordning

6.

Allmänhetens frågor

7.

Valärenden

8.

Svar på medborgarförslag angående upprättande av vindbruksplan för Sandvikens kommun

9.

Svar på medborgarförslag om sammanslagning av kostnaden för "brun och grön tunna" för avfallshantering samt höjning av taxan

10.

Svar på medborgarförslag om att reparera och underhålla den kommunägda fastigheten Storvik 12:90

11.

Svar på medborgarförslag om belysning vid lekparken på Sörbyvägen i Årsunda

12.

Kalendarium 2023

13.

Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i Sandvikens kommun

14.

Policy för internkontroll

15.

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg

16.

Ändring av samverkansavtal/reglemente för Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel

17.

Ändring av samverkansavtal/reglemente för Företagshälsovårdsnämnden

18.

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, tobaksfria nikotinprodukter

19.

Årssammanställning donationsfonder gemensam placering 2021

20.

Utebliven utdelning ur donationsfonder 2021

21.

Årsredovisning Viktor Magnussons premie- och stipendiefond

22.

Årsredovisning Stiftelsen Fonden för partiellt arbetsföra

23.

Årsredovisning Stiftelsen Aina Andersson Minnesfond

24.

Årsredovisning Stiftelsen för stöd till företagsinriktade ungdomar

25.

Årsredovisning Viktor o Lotten Folins Donationsfond

26.

Svar på motion från (SD) om blodgivning på betald arbetstid för kommunanställda

27.

Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer

28.

Svar på interpellation från Patric Nylén (V) om hanteringen av medborgarförslag

29.

Ledamöternas frågor

30.

Handlingar för kännedom