Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den  20 september 2021 kl 17:00.

Sammanträdet, som är offentligt, leds från Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset. Samtliga ledamöter deltar dock digitalt på distans.

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset. Under rådande omständigheter och med smittoläget rekommenderas dock att allmänheten ser sammanträdet via webb-TV. Sändningen finns även tillgänglig i efterhand. Du kan också lyssna på sammanträdet på Radio Sandviken.

Läs mer om direktsändningen

Kafé Fullmäktige utgår även fortsättningsvis till följd av coronaviruset och smittorisk.

Kallelse

Hämta kallelse

Föredragningslista

1.

Upprop


2.

Val av justerare


3.

Godkännande av dagordning


4.

Allmänhetens frågor


5.

Valärenden


6.

Svar på medborgarförslag om porrfilter och porrfri policy i kommunens verksamheter


7.

Svar på medborgarförslag om kvarteret Tapetserarens framtid


8.

Svar på medborgarförslag om vinterbad


9.

Friskvårdsförmåner


10.

Kretsloppsplan 2021-2025 för Sandvikens kommun


11.

Lokala föreskrifter om avfallshantering


12.

Tillägg i avfallstaxa 2022


13.

Styrning och ledning i Sandvikens kommun


14.

Reglemente för Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd


15.

Sandvikens kommuns Cykelplan 2021-2030


16.

Slutrapportering gällande Naturvårdsprogram 2017-2020, Sandvikens kommun


17.

Laddinfrastruktur


18.

Uppföljning kommunfullmäktiges mål, per april


19.

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021


20.

Svar på motion från (KD) rörande införande av porrfilter


21.

Kalendarium 2022


22.

Årssammanställning donationsfonder gemensam placering 2020


23.

Årsredovisning Viktor Magnussons premie- och stipendiefond 2020


24.

Årsredovisning Stiftelsen Fonden för partiellt arbetsföra 2020


25.

Årsredovisning Stiftelsen Aina Anderssons Minnesfond 2020


26.

Utebliven utdelning ur donationsfonder 2020


27.

Anmälan av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor


28.

Ledamöternas frågor


29.

Handlingar för kännedom


Kafé Fullmäktige utgår

Kafé Fullmäktige utgår under detta sammanträde.