Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Kallelse till kommun­fullmäktige

Sandvikens kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 december 2019, kl 13.00

Sammanträdet, som är offentligt, äger rum i Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset.

Sammanträdet är offentligt och du är välkommen till läktaren som finns en trappa upp i Stadshuset.

Du kan också se sammanträdet via webb-TV på sandviken.se. Länk till direktsändningen fungerar när sammanträdet börjar Se direktsändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sändningen kommer även att finnas tillgänglig att se i efterhand.

Kallelse och bihang

Hämta kallelse och bihang

Föredragningslista


1.Upprop
2.Val av justerare
3.Allmänhetens frågor
4.Miljöpris 2019
5.Valärenden
6.Svar på medborgarförslag om kommunalt fyrverkeri på nyårsafton
7.Svar på medborgarförslag om ställplatser för husbilar i centrala Sandviken
8.Svar på medborgarförslag avseende husen på Björkgatan
9.Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Sandviken och Jäderfors
10.Plan för hantering av extraordinära händelser mandatperioden 2019 – 2022
11.Handlingsprogram för olycksförebyggande arbete för mandatperioden 2019 - 2022
12.Styrdokument enl lag 2006:544, om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, för mandatperioden 2019 - 2022
13.Återrapportering angående skrivelse från KHR (Kommunala Handikapprådet)
14.Återrapportering angående skrivelse från KPR (Kommunala Pensionärsrådet)
15.Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
16.Ändring av taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
17.Budget för år 2020 med flerårsplan för åren 2021 och 2022
18.Borgensramar för bolagen för år 2020
19.Avgifter för borgen och vidareutlåning till de kommunala bolagen under år 2020
20.Ramar för vidareutlåning till bolagen för år 2020
21.Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), inklusive fullmäktiges övergripande målsättningar mål och mått för år 2021
22.Drogpolitiskt program
23.Upphörandet av kommunalt bostadstillägg KBT
24.Svar på motion från (SD) om drogtester i skolor inom Sandvikens kommun
25.Svar på motion från (S) om fritt wi-fi i Sandvikens kommun
26.Svar på motion från (V) om sex timmars arbetsdag
27.Svar på motion från (M) om införande av LOV
28.Anmälan av motioner, medborgarförslag och interpellationer
29.Frågor
30.Handlingar för kännedom


 

Sidan uppdaterad: 2019-12-05
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se