Revisionsrapporter

Här kan du ta del av kommunrevisorernas granskningar.

Rapporter och dokument ligger som pdf-filer efter utgivningsår. Dokument som utkommer i början av året tillhör normalt föregående revisionsår. 

Om du vill ta del av dokumenten inklusive namnteckningar, diarienummer, missivbrev, med mera, kontakta kommunens registratorer.

Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapporter 2019

Revisionsrapporter 2018

Revisionsrapporter 2017

Revisionsrapporter 2016

Äldre revisionsrapporter

Äldre revisionsrapporter finns i kommunens diarium och kan hämtas från Kommunledningskontoret. Sök i diariet