Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunal arbetsmarknadsverksamhet, kommunal verksamhet för mottagande av kvotflyktingar och utrikesfödda med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd, det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA), kommunal vuxenutbildning, kommunal yrkeshögskoleutbildning, kommunal utbildning i svenska för invandrare, samt verksamhet för distansstuderande på högskolor och universitet.

Nämnden är också kommunens arbetslöshetsnämnd och genomför aktiviteter, driver projekt och utför andra insatser inom ramen för kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetslivsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontaktinformation

E-post: arbetslivsnamnden@sandviken.se