Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-16.00

Överförmyndarnämnden västra Gästrikland

Sandvikens kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Hofors och Ockelbo kommun.

Nämnden ansvarar för tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi, och som av den anledningen har en god man, förvaltare eller förmyndare utsedd att hjälpa honom eller henne.
Läs mer om Överförmyndarverksamheten

Reglementen för de olika nämnderna

 

Ledamöter i S
Namn Ort
Abdurahman Khalaf     
Aina Engman     
Anders Ericsson Lindelöf     
Anders Hansén     
Andreas Almén     
Anna Frestadius     
Anna-Mia Eriksson Lindelöf     
Ann-Britt Wikman   Ockelbo  
Anncharlott Eimasdotter   Sandviken  
Ann-Christin Bakke     
Anneli Thylin     
Annika Lindroth     
Annika Stadin     
Annlis Olsson     
Antti Hyttinen     
Arne Sten     
Arne Wigren   Sandviken  
Barbro Jarno Hedlund     
Battal Batti     
Bengt Erik Olsson     
Bengt Wikström     
Bertil Fält     
Birgitta Johansson   Sandviken  
Bo-Göran Berg     
Börje Lemoine     
Carina Westerberg   Sandviken  
Carl-Axel Pettersson   Sandviken  
Christina Lundmark     
Christina Nordstrand     
Conny Ingelsson     
Daniel Sundkvist     
Darlene Kärnström     
Domicela Fahlander     
Elin Wigö     
Elisabeth Videbacke     
Emilie Eklund     
Eva Ljungström   Österfärnebo  
Eva Pettersson     
Fredric Bergstedt     
Frida Larsson     
Gun Björklund     
Gun Sundman     
Gunilla Gillström   Sandviken  
Gunilla Strand     
Gunnar Bergkvist   Hofors  
Gunnar Fahlander     
Hans Hellström     
Hans Klinga     
Hans Lundgren   Sandviken  
Hans-Erik Eriksson     
Hans-Olov Frestadius     
Helén Pettersson     
Helena Frank     
Herbert Thor     
Håkan Andersson     
Håkan Bengtsson   Sandviken  
Håkan Odenryd     
Håkan Stadin     
Ingela Sten     
Inger Elisson-Wigö     
Ing-Marie Möller-Andersen     
Ingrid Hedin Amrén     
Ismatullah Baig     
Jan Davik     
Janet Gunnarsson     
Jenny Bäckman     
Jerry Hämäläinen     
Jessica Högberg     
Jessica Jonsson     
Jessica Åresund     
Jim Edsvik     
Joakim Lindkvist     
Johan Hillborg     
Johan Sällström     
Jonas Söderberg   Sandviken  
Jonas Tholén   Ockelbo  
Jörgen Bäckström     
Karin Eriksson     
Karl Olof Bergdahl     
Karl-Erik Larsson   Sandviken  
Kenneth Axling   Hofors  
Kerstin Almén     
Kjerstin Lundblad   Sandviken  
Klas Palmér     
Laila Nydahl   Sandviken  
Lars Almén     
Lars Holst     
Lars Karlsson     
Lars Nord     
Lena Erixon     
Lena Åman     
Lina Abo Asaad     
Linda Pettersson Lind     
Linnéa Engman     
Madelene Bäckström     
Maj Johansson   Järbo  
Maj-Britt Hiller     
Malin Agardh     
Manuela Svahn     
Margareta Wigren   Sandviken  


Mer om Överförmyndarverksamheten

Läs mer om Överförmyndarverksamheten

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se