Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Denna information gäller för Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en gemensam nämnd, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd. Sandvikens kommun är värdkommun.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, livsmedelsområdet, plan- och byggområdet och geografisk information. Nämnden har också ansvar för bland annat kommunal energi- och klimatrådgivning, bostadsanpassning samt parkeringstillstånd

Nämnden ansvarar även för att initiera, bereda, följa upp och vara rådgivande i samhällsbyggnadsfrågor för den kommunala fysiska planeringen, bostadspolitiken och för mark- och vattenanvändning.

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

Kontaktinformation

E-post: vgs@sandviken.se

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning - Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.