Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sammanträdesdagar 2019

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser i Sandvikens kommun.


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


18

18

23

20

1023

21

18

16

Kommunstyrelsen

28+29

26

26

9

7+28
3

1+29

26


Kommunstyrelsens utskott


12

12

16

1420

17

15

12


Arbetslivsnämnden

23

19

19

24

21

19


27

24

22

19

17

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

22

19

19

24

21

18


27

24

22

19

17

Kultur- och fritidsnämnden

22

19

19

24

21

18


27

24

22

19

Ev.17

Kunskapsnämnden

22

19

19

24

21

18


27

24

22

19

17

Omsorgsnämnden

22

19

19

24

21

1824

22

19

17

Individ- och familjeomsorgsnämnden

22

19

19

24

21

1824

22

19

17

Överförmyndarnämnden

22

19

19

24

21

18


27

24

22

19

17


Sidan uppdaterad: 2019-08-14
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se