Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sammanträdesdagar 2020

Sammanträdesdagar för nämnder i Sandvikens kommun.

Övriga datum: Budgetberedningsdagar 7-8 maj, KS strategidagar 3 april respektive 16 september


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17

16

20

18

821

19

16

14

Kommunstyrelsen

28

25

31

7/28

26

231/29

27

24


Kommunstyrelsens utskott

14

11

10

14

12

15


18

15

13

10


Arbetslivsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

15

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

21

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Kultur- och fritidsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

ev15

Kunskapsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

-

Omsorgsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

15

Individ- och familjeomsorgsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

-

Överförmyndarnämnden

-

18

24

21

19

16


25

22

20

17

ev15

Sidan uppdaterad: 2019-12-12
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se