Sammanträdesdagar 2021

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


22

22

19

17

1420

18

15

13

Kommunstyrelsen

-

2

2/30

14/27

25

22


31

28

26

23

?

Kommunstyrelsens utskott

19

16

16

13

11

8


17

14

12

9

?

Arbetslivsnämnden

27

23

24

21

19

16


25

22

20

17

15

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

26

23

24

20

18

15


24

21

19

16

14

Kultur- och fritidsnämnden

27

24

24

21

19

16


25

22

20

17

ev 15

Kunskapsnämnden

26

23

23

20

18

15


24

21

19

16

14

Omsorgsnämnden

27

24

24

21

19

16


25

22

20

17

ev 15

Individ- och familjeomsorgsnämnden

26

23

23

20

18

1521

19

16

14

Överförmyndarnämnden

26

23

23

20

18

15


24

21

19

16

ev 14

Sidan uppdaterad:
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se