Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sammanträdesdagar 2020

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


17

16

20

18

821

19

16

14

Kommunstyrelsen

28

25

31

7/28

26

231/29

27

24


Kommunstyrelsens utskott

14

11

10

14

12

15


18

15

13

10


Arbetslivsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

15

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

21

18

27

21

19

16


25

22

20

17

15

Kultur- och fritidsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

ev15

Kunskapsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

-

Omsorgsnämnden

21

18

24

21

19

16


25

22

20

17

15

Individ- och familjeomsorgsnämnden

21

18

24

21

13

16


-

22

20

17

15

Överförmyndarnämnden

-

18

24

21

19

16


25

22

20

17

ev15

Sidan uppdaterad: 2020-08-31
Rapportera fel på sidan: medborgarservice@sandviken.se