Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Sammanträdesdagar 2018

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser i Sandvikens kommun.

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

 

19

19

23

21

1124

22

19

17

Kommunstyrelsen

30

27

27

10

8+29
4

2-30

20


Kommunstyrelsens utskott

16

13

13

17

1521

18

16

13


Arbetslivsnämnden

23

20

20

24

22

19


28

25

23

28

18

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

23

20

20

24

24

19


28

25

23

28

18

Kultur- och fritidsnämnden

23

20

20

25

22

19


28

25

23

28

Ev.18

Kunskapsnämnden

23

20

20

24

22

19


28

25

23

28

18

Omsorgsnämnden

24

20

20

24

22

1925

23

28

18

Individ- och familjeomsorgsnämnden

23

20

20

24

22

1425

23

27

18

Överförmyndarnämnden

23

20

20

24

22

19


28

25

23

28

Ev.18

 

Sidan uppdaterad: 2018-10-30
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se