Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Sammanträdesdagar 2022

Sammanträdesdagar för nämnder och styrelser


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


21

21

19

16

1319

17

14

12

Kommunstyrelsen

-

1

1/29

13/26

24

21


30

27

25

22

?

Kommunstyrelsens utskott

18

15

15

12

10

7


16

13

11

8

?

Arbetslivsnämnden

26

23

23

20

18

15


24

21

19

16

14

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd

25

22

22

20

17

14


23

20

18

15

13

Kultur- och fritidsnämnden

26

23

23

20

18

15


26

21

19

16

14

Kunskapsnämnden

25

22

22

20

17

14


23

20

18

15

13

Omsorgsnämnden

26

23

23

20

18

15


24

21

19

16

14

Individ- och familjeomsorgsnämnden

25

22

22

20

17

14


ev
23

20

18

15

13

Överförmyndarnämnden

25

22

22

20

17

14


23

20

18

15

13