Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Här sitter folkvalda politiker som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten från läktaren i fullmäktigesalen i stadshuset.

Valresultatet 2014 för mandatperioden 2014 - 2018 visar att Socialdemokraterna med 21 platser, Miljöpartiet 2 platser och Centerpartiet 3 platser har, genom politisk valsamverkan, majoritet med 26 av totalt 51 platser i fullmäktige. Även oppositionen bestående av Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Vänsterpartiet har kommit överens om en teknisk valsamverkan inför denna mandatperiod.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. De beslutar också vilka nämnder som ska finnas, väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen

Nämnderna

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför beslut som fattas i fullmäktige.

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de vill ha finns det olika nämnder i olika kommuner.
Nämnder i Sandvikens kommun

Det kommunala självstyret ger dig möjlighet att påverka

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av grundlagarna. Kommunerna måste givetvis följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut  och att ta ut skatt av invånarna för att kunna finansiera den kommunala verksamheten.

För dig innebär det kommunala självstyret att du kan påverka kommunens beslut till exempel genom att lämna medborgarförslag eller rösta i folkomröstningar och att du kan överklaga kommunens beslut.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter. Skolverket är till exempel en tillsynsmyndighet som har i uppgift att kontrollera att både kommunala och fristående skolor över hela landet uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna.

Kommunerna ansvarar själva för tillsyn av till exempel brandsäkerhet och avfallshantering inom kommunen. Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer.
Kommunrevisionen

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen.
Kommunallagen (1991:900)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sök lagar i lagrummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du väljer vem som ska sitta i kommunfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska du dels ha fyllt 18 år senast på valdagen, dels uppfylla något av villkoren att du är

  • svensk medborgare som är folkbokförd i kommunen, eller har varit det tidigare
  • medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island som har varit folkbokförd i Sverige i minst 30 dagar.
  • medborgare utanför EU som har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Du som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Sidan uppdaterad: 2016-11-24
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se