Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Information till partier inför valet

Inför valet är det många partier som vill använda offentliga platser för kampanjer, offentliga möten, valstugor m.m. Här har vi samanställt vilka regler som gäller och kontaktinformation.

Tillstånd för användande av offentlig plats

Polisen hanterar ansökningar om tillstånd för användande av offentlig plats samt tillstånd för affischering, högtalarutsändning m.m.
Information och ansökan användande av offentlig plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyttjande av kommunal mark

Har du frågor kring nyttjande av kommunal mark kan du kontakta
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning,
Lisa Hjälsten, 026-24 00 00, vgs.trafik@sandviken.se

Bygglov

Bygglov krävs inte för valstugor som

  1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till
  2. placeras på platsen högst tre månader
  3. inte har en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och
  4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Om valstugan flyttas inom en allmän plats krävs bygglov.

I de fall som inte innefattas av punkt 1-4 ovan gäller att ansökan om tidsbegränsat bygglov för valstuga ska ske hos Västra Gästriklands samhälls­byggnads­förvaltning.
Information och ansökan bygglov

Utdrag ur ur allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun

11 § Affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, träd, stolpar eller liknande som är riktade mot offentlig plats. Inte heller får så kallade trottoarpratare sättas upp på offentlig plats utan tillstånd.

Vid tillståndsgivning ska framkomlighet för rörelsehindrade och synskadade beaktas.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad, inom ytor som prövats lämpliga genom bygglov eller bygganmälan, där rörelsen finns.

12 § Högtalarutsändning

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

23 § Avgift för att använda offentlig plats

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Mer om lokala ordningsföreskrifter

Mer information till partier från Valmyndigheten:

www.val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.