Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ekonomi

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Kommunalskatt

För en genomsnittlig kommun står kommunalskatten för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer varje kommun själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas. Detta sker i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet. Den kommunala skattesatsen för Sandvikens kommun är 21,61 kr.

På Skatteverkets webbplats hittar du uppgifter om skattesatser för samtliga Sveriges kommuner.
Kommunala skattesatser - Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statsbidrag och avgiftsfinansiering

Kommunerna får också statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel äldreomsorg och barnomsorg.

Hur används dina skattepengar?

Skattekollen är en tjänst där du som betalar kommunalskatt kan på ett enkelt sätt få en uppfattning om hur skatten fördelas och hur mycket du betalar till olika verksamheter.
Skattekollen - Så används dina skattepengar

Vill du läsa mer om kommunens ekonomi och vad skattepengarna används till ska du ta del av kommunens budget och årsredovisning.

Kommunens budget

Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också mål som ska gälla för kommunens förvaltningar.

Kommunfullmäktige fastställer på hösten budgeten för kommande år.
Läs mer om aktuell budget

Årsredovisning och delårsrapport

I årsredovisningen och delårsrapporten sammanställer vi hur det går för kommunens ekonomi. Här redovisar vi det ekonomiska bokslutet och hur verksamheterna har klarat att uppfylla sina mål under året.

Läs mer om årsredovisningen

Delårsrapporter