Translate

Telefon
Medborgarservice: 026-24 00 00

Besöksadress
Stadshuset: Odengatan 37, Sandviken

Postadress
Sandvikens Kommun, 811 80 SANDVIKEN

E-post
medborgarservice@sandviken.se

Öppettider
Vardagar 08.00-17.00

Fakturor till Sandvikens Kommun

Här får du som är leverantör information om vad som är viktigt att tänka på när du ska fakturera Sandviken kommun.

Elektroniska fakturor

Sandvikens kommun arbetar aktivt för att öka andelen elektroniska fakturor. E-fakturor skapar en effektivare och säkrare fakturahantering samt har en positiv miljöpåverkan och minskar kostnaderna för båda parter.

Om ni vill skicka fakturor elektroniskt till Sandviken kommun, kontakta vår samarbetspartner på e-post: support@inexchange.se eller telefon: 0500-446360.

Kommunens fakturadress

För att kommunen ska kunna betala fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Sandvikens kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem som har gjort beställningen. Om nödvändiga uppgifter saknas på fakturan kommer den att skickas tillbaka till avsändaren.

Sandvikens kommun skannar in och ankomstregistrerar alla pappersfakturor. Till viss del tillämpar kommunen elektronisk fakturahantering.

På samtliga fakturor som skickas till kommunen ska fakturaadress skrivas enligt nedanstående mall: 

Sandvikens Kommun
Fakturaenheten
…………förvaltningen (=förvaltning som gjort beställningen)
811 80  Sandviken

Leveransadress ska naturligtvis anges på fakturan med den adress dit varan eller tjänsten levererats.

Obligatoriska uppgifter

Följande uppgifter måste finnas på leverantörsfakturan för att den ska kunna behandlas av Sandviken kommun:

 • Kommunens fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kommunens beställare (namn och enhet)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp och tillämpad momssats
 • Leverantörens plusgiro eller bankgiro
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till följesedel, rekvisition, kassakvitto eller annan specifikation måste den bifogas fakturan.

Om leverantören använder sig av ett factoringbolag måste det framgå tydligt på fakturan.

Betalningsvillkor

Kommunen betalar så att du som leverantör har din betalning på ditt konto senast 30 dagar efter fakturadatumet eller i enlighet med avtal.

Övriga uppgifter

Kommunens organisationsnummer är: 212000-2346

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden): SE212000234601

Sidan uppdaterad: 2017-10-05
Rapportera fel på sidan: webbredaktionen@sandviken.se