Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

Ekonomi och budget

Kommunen får sina huvudsakliga intäkter från skatter, statliga bidrag och avgifter för olika tjänster och service. En betydande del av dessa intäkter kommer från kommunalskatten.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är den skatt som varje kommun får ta ut på medborgarnas inkomster. Det är staten som bestämmer vilket tak för skatten som kommunerna får ha. Därefter är det upp till varje enskild kommun att bestämma själva hur hög kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas inom kommunen. Detta beslut tas när kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Den kommunala skattesatsen för Sandvikens kommun är 21,61 kr.

På Skatteverkets webbplats hittar du uppgifter om skattesatser för samtliga Sveriges kommuner.
A-skattsedel och skattetabeller - Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statsbidrag och avgiftsfinansiering

Utöver skatteintäkterna får kommunen även statsbidrag från staten. Vissa av dessa bidrag är generella och kan användas fritt av kommunen, medan andra är specifika och kan bara användas inom angivna områden som bestäms av staten. Dessutom tar kommunen ut avgifter för olika tjänster, till exempel äldreomsorg och barnomsorg. Dessa avgifter bidrar också till kommunens intäkter.

Hur används dina skattepengar?

Skattekollen är en tjänst där du som betalar kommunalskatt kan på ett enkelt sätt få en uppfattning om hur skatten fördelas och hur mycket du betalar till olika verksamheter.
Skattekollen - Så används dina skattepengar

Vill du läsa mer om kommunens ekonomi och vad skattepengarna används till ska du ta del av kommunens budget och årsredovisning.

Kommunens budget

Budgeten är en årlig plan för hur mycket pengar kommunen förväntas få in och hur dessa pengar ska användas. I budgeten fastställs även mål som ska gälla för kommunens olika förvaltningar och verksamheter.

Det är kommunfullmäktige som ansvarar för att fastställa budgeten inför det kommande året. Detta sker på hösten, då olika politiska beslut fattas och budgeten antas. Genom att fastställa budgeten sätts ramar och prioriteringar för kommunens ekonomi och verksamheter under det kommande året.
Läs mer om aktuell budget

Årsredovisning och delårsrapport

I årsredovisningen och delårsrapporten sammanställer vi information om hur det går för kommunens ekonomi. Här presenteras det ekonomiska bokslutet för det aktuella året och hur kommunens olika verksamheter har lyckats uppnå sina mål.

Läs mer om årsredovisningen

Delårsrapporter