Folkhälsoarbete

Folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa innebär alltså att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Folkhälsoarbetet är till för hela befolkningen, men ska samtidigt anpassas i omfattning och utformning så att det når de med störst behov.