Startsidan för Sandvikens kommuns webbplats

ANDTS - Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Här hittar du information om hur Sandvikens kommun arbetar förebyggande med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Här finns också information om hur vi arbetar med olika aktiviteter och metoder för att minska användandet av ANDTS, samt vilka dokument som styr vårt arbete. Arbetet med ANDTS sker på nationell, regional och lokal nivå. I högerspalten finns länkar till styrande dokument.

ANDTS i Sandvikens kommun

ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Att begränsa skadorna av ANDT är viktigt för att öka folkhälsan och välfärden i vårt samhälle. Ett arbete som kräver långsiktighet, uthållighet och samverkan mellan olika aktörer. Förebyggande ANDT arbete i Sandvikens kommun syftar till att ge befolkningen möjligheter till en god livskvalitet.

I Sandvikens kommun är det individ- och familjeomsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete.

Drogpolitiskt program

I Sandvikens kommuns drogpolitiska program Pdf, 443.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 443.8 kB) anges den politiska viljeinriktningen för det ANDT-preventiva arbetet. Programmet är vägledande för nämnder, kontor och styrelser i deras verksamhetsplanering och utvecklingsarbete. 

Regional ANDT-strategi

Regionalt finns en ANDT-samordnare som har till uppgift samordna och utveckla ANDT arbetet i Gävleborgs län. En ny strategi för Gävleborgs län håller på att tas fram och beräknas bli färdig under våren 2017.

ANDT-strategin 2016-2020

Vår regering har arbetat fram en nationell strategi som anger mål och insatsområden för ANDT-arbetet. ANDT-strategin är ett redskap som vi använder oss av när vi planerar för hur vi i vår kommun ska arbeta förebyggande.

ANDT-strategin 2016-2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta och mer information